Koulutuksen laadunkehittäminen

Koulutuksen laadunkehittämishankkeita.

Yhdessä enemmän -hanke

Lisätty: 1.2.2019 13:15

Kahden hankeverkoston (YE6 ja LAHKE) yhdistyessä olemme jatkossa Yhdessä Enemmän.

>> Lue lisää

KOPPI -Koulutukseen parempia palvelukokemuksia ja innovaatiota

Lisätty: 22.2.2018 17:02

Kiinko on mukana kuuden muun oppilaitoksen muodostamassa hankeverkostossa, jossa jaetaan palveluosaamisen, asiakkaan kuuntelun ja palvelumuotoilun menetelmien osaamista.

>> Lue lisää

LAHKE: Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta -hanke

Lisätty: 22.2.2018 16:59

Tässä hankkeessa huomion kohteena on oppisopimuskoulutuksena järjestettävän koulutuksen lisäksi muu työpaikalla, normaalin työnteon ohella tapahtuma oppiminen.

>> Lue lisää

ELO -VAPA: Elinkeinoelämän oppilaitosten koulutusten vaikuttavuuden parantaminen työelämässä –hanke

Lisätty: 30.12.2016 10:51

Kiinko koordinoi neljän oppilaitoksen koulutusten vaikuttavuuden parantamisen hanketta. Elon oppilaitoksista mukana ovat Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr, Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO sekä Finavia Oyj / Avia College.

>> Lue lisää

SIMO –Simulaatiolla moniosaajuutta isännöintiin ja kiinteistöjen kunnossapitoon –hanke

Lisätty: 30.12.2016 10:48

Kiinko on mukana  Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kyn koordinoimassa hankkeessa, jonka partnereita ovat lisäksi Etelä-Savon Koulutus Oy (Esedu) sekä Hyria koulutus Oy.

>> Lue lisää

KIRA- opintopolkujen ja pätevyyksien avulla parempaan sisäilmaan

Lisätty: 7.4.2016 14:57

Hankkeen tavoitteena on kehittää edellytyksiä parempaan sisäilmaan ja onnistuneisiin korjausrakentamisprojekteihin.

>> Lue lisää

HAKKU – Oppimisvalmiudet hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa ja ohjaustyössä

Lisätty: 4.8.2014 15:24

HAKKU – hanke pohjautuu EROT-hankkeeseen, jossa tavoitteena oli tunnistaa ja tukea erilaista oppijuutta työpaikoilla. Hanke sai hyvän vastaanoton ja kertoi asian tärkeydestä. Se nosti myös esiin tunnistamisen vaikeuden niin opiskelijoilla itsellään, oppilaitoksissa kuin työpaikoilla. Hankkeen aikana syntyi tiivis yhteistyöverkosto ja näkemys siitä, millaista yhteistyötä ja kehittämistä tarvitaan jatkossa aikuisten oppijoiden tukemiseen.

>> Lue lisää

EROT – erilaiset oppijat työpaikalla

Lisätty: 25.3.2013 15:54

Hankkeen tavoitteena on erilaisten oppijoiden tunnistaminen ja heidän oppimisprosessinsa tukeminen työpaikoilla. Hanketta rahoittaa Opetushallitus, koordinaattorina toimii Rastor ja partnereina Kiinkon lisäksi Finva ja HAUS.

>> Lue lisää

Työelämän ja koulutuksen muuttuvat oppimisverkostot - Verkosto-osaamisen lisääminen - TEKO

Lisätty: 20.10.2010 14:18

TEKO-verkostoprojektin tavoitteena oli työelämälähtöisen oppimisprosessin kehittäminen ammatillisessa lisäkoulutuksessa yhteistyössä oppilaitosten, työelämän ja eri sidosryhmien kanssa.

>> Lue lisää

Laadukas tutkintotilaisuus - LATU

Lisätty: 20.10.2010 14:10

Laadukas tutkintotilaisuus – LATU ja sen jatkohanke Yhteistyöllä laadukasta tutkintotoimintaa – LATU 2 ovat molemmat Opetushallituksen rahoittamia laadunkehittämishankkeita vuosilta 2007-2009.

>> Lue lisää

Laatua, Vaikuttavuutta ja Ennakointia Aikuisoppilaitoksissa - LAVEA

Lisätty: 20.10.2010 14:08

LAVEA hankkeen tarkastelussa on aikuiskoulutuksen työelämävaikuttavuus. Hanketta rahoittaa Opetushallitus, koordinaattorina toimii FINVA, partnereina Avia College, Kiinko ja MJK.

>> Lue lisää