Työelämäyhteistyö

Kaikessa Kiinkon toiminnassa on tavoitteena kiinteistö- ja rakentamisalan menestyksen edistäminen helposti työpaikoilla arkeen sovellettavin keinoin. Kiinko toimii risteysasemana, jossa kohtaavat uusin tutkittu tieto, liiketoiminnan tarpeet ja työelämän tuore, mutta käytännössä koeteltu asiantuntemus. Kohtaamisten tuloksena syntyy ajantasaisia tulevaisuuden osaamistarpeita tyydyttäviä koulutus- ja työelämäpalveluja.

Kiinkon työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä

Kiinkon työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän tavoitteena on:

 • tuottaa käytännönläheisiä koulutuspalveluja kaikille toimialan työyhteisöille pienistä suuriin, mukaan lukien muilla toimialoilla toimivien yritysten sisällä toimivat kiinteistö- ja rakentamisalan ammattilaiset
 • yritysten menestyksen turvaaminen henkilöstön osaamista kehittämällä tulevaisuuden osaamistarpeita ennakoiden
 • verkosto-osaamisen kehittäminen sekä asiakasyritysten, toimialan järjestöjen että oppilaitoksen toiminnassa
 • uusien innovatiivisten työelämäpalvelujen kehittäminen ja käytännössä testaaminen, myös työssäoppimisen tukemisen uudet muodot

Kiinkon työelämästrategia

Kiinkon työelämästrategia pohjautuu:

 • toimialatuntemukseen eli kiinteistö- ja rakentamisliiketoiminnan yritystoiminnan ja toimintaympäristön tuntemukseen ja muutosvoimien järjestelmälliseen seurantaan
 • tutkittuun ja analysoituun ennakointitietoon
 • asiakastarpeiden tuntemukseen ja
 • ammattien ja ammatillisten tehtäväkokonaisuuksien tuntemukseen. Ammattikuvatutkimukset

 Työelämäpalvelut liittyvät luontevasti koulutuspalveluihin ja koostuvat:

 • verkosto-osaamisesta
 • henkilöstöjohtamisen konsultointipalveluista
 • osaamisen kehittämisen palveluista
 • kohdennetuista koulutusratkaisuista. Kts. yrityskoulutus »