Omien työtapojen kyseenalaistaminen on tärkeä osa omaa kehitystä

Moderni kirjanpitäjä tarvitsee myös sosiaalisia taitoja, korostaa Pientupa Oy:n toimitusjohtaja, kirjanpitäjä Mikko Juusola.

Mikko Juusolan ammattia kuvaa parhaiten titteli ”Kirjanpitäjä plus”. Hän on kirjanpitäjä, ja lisäksi myös yrittäjä, toimitusjohtaja ja kaikkea muutakin tarvittavaa.

– Päiviini kuuluu kiinteistöjen isännöinnin avustavia tehtäviä ja taloushallintopalveluita, kirjanpitoa liikeyrityksille ja lisäksi johdan yrittäjänä tätä Pientupaa. Teen paljon myös asiakaspalvelua, johtamista ja selvitystyötä.

Torniosta kotoisin oleva Juusola päätyi alalle monen sattuman summana. Aiemmat työkokemukset on kerrytetty monenkirjavissa rooleissa muun muassa kiinteistöhuollossa, Alkossa ja liha- ja kalatiskeillä. Koulutukseltaan hän on taloushallinnon tradenomi (AMK).

– Tulin aikoinaan Vaasaan töihin isännöintitoimistoon tekemään heidän kirjanpitoaan. Aioin viipyä vuoden tai pari, mutta nyt vuosia on kulunut jo 11 ja olen mukana kolmessa eri yrityksessä.

Juusola on suorittanut Kiinkolla Isännöinnin ammattitutkinnon ja suorittaa parhaillaan Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa.

– Kiinkon koulutuksista on ehdottomasti hyötyä. Olen sitä mieltä, että niitä kannattaisi käydä vieläkin enemmän ja laaja-alaisemmin.

Varsinkin nyt esimiesasemassa olen huomannut, miten paljon alan koulutuksista onkaan hyötyä.

Juusola on huomannut vuosien varrella, että vaikka monilla tekijöillä on taloushallinnon käytännön taidot hallussa, työelämässä helposti sokaistuu omille tavoilleen. Koulutuksien kautta pystyy haastamaan sekä omaa että muiden tekemistä ja kehittymään.

– Sen lisäksi, että koulutuksista olen oppinut uusia asioita, niiden erityinen anti on ollut mahdollisuudessa tarkastella nykyisiä toimintatapojaan ja parantaa omia käytäntöjään. Lisäksi Kiinko aktiivisesti kysyy, selvittää ja seuraa alan muutoksia ja tuo uusia kulmia koulutuksiin.

Juusola suosittelee koulutuksia erityisesti alalla jo työtä tekeville.

– Silloin on jo käsitys siitä, mitä alalla tehdään, joten opetuksesta saa paremmin kiinni siitä, mihin sillä pyritään ja mihin se liittyy. Jokaisen kannattaisi rohkeasti uskaltaa osallistua omaa työtä ja omaa kehittymistä tukeville kursseille.

– Kiinteistöala vaatii pitkäjänteisyyttä, kykyä tarttua asioihin ja lujaa mielenlaatua, jotta uskaltaa sanoa mielipiteensä, mutta myös tiedostaa roolinsa kirjanpitäjänä. Täytyy osata toimia tilanteessa, jossa ihmiset eivät halua tehdä mitään, mutta olisi heidän etujensa mukaista tehdä. Näitä taitoja voi opiskella, mutta myös luonteen lujuutta vaaditaan.