Rekisteriseloste Kiinko Opiskelijarekisteri

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjinä toimivat Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy yhteisrekisterinpitäjinä (myöh. ”Kiinko”).

Malmin asematie 6, 00700 Helsinki Puhelin: 09 3509 290, sähköposti koulutus@kiinko.fi www.kiinko.fi

Rekisterin nimi

Opiskelijarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriin tallennetaan Kiinkon koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tietoja. Rekisterin ensisijaisena tarkoituksena on opiskelijoiden tietojen käsittely Kiinkon koulutustoiminnan hallinnointia varten. Tähän liittyen tietoja voidaan käyttää mm.

* Ilmoittautumisen ja opintoihin hakeutumisen järjestämiseen

* Opintoja ja opiskelua koskevien otteiden ja todistusten antaminen opiskelijoille ja lain mukaan tietoja saaville viranomaistahoille

* Koulutusvarauksiin, majoitus- ja ateriavarauksiin

* Laskutuksen käsittelyyn

* Tilastointivelvoitteiden täyttämiseen

* Suostumuksen antaneiden opiskelijoiden nimien julkaisu osallistujaluettelossa sekä valmistuneiden luettelossa

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on opiskelijan ilmoittautuminen tai hakeutuminen Kiinkon koulutukseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:

Henkilötiedot, kuten nimi, tehtävänimike, sukupuoli, syntymäaika/henkilötunnus, kansalaisuus, äidinkieli, oppijanumero, opiskelijaoikeuden numero, osoitetiedot, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, mahdolliset erityisruokavaliot.

Työpaikka ja siihen liittyen osoitetiedot, puhelinnumerot ja internetosoite, henkilöstön määrä, toimiala, y-tunnus, asiakasnumero, mahdolliset verkkolaskun tiedot.

Koulutus-, tutkinto- ja tilaushistoria, ilmoittautumiset ja hakemukset, tiedot koulutustaustasta, opintosuoritukset ja tiedot opiskelun tilanteesta, laskutukseen liittyvät tiedot, muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet.

Henkilötietojen säilytysaika

Opiskelija- ja koulutustietoja säilytetään järjestämiämme koulutuksia koskevan lainsäädännön edellyttämän ajan. Omien tutkintojemme suorittaneiden tiedot säilytämme pysyvästi. Mikäli tiedon säilyttäminen ei perustu lainsäädäntöön, säilytetään opiskelijatietoja enintään 10 vuotta viimeisen koulutuksen päättymisestä. Suostumuksen antaneiden opiskelijoiden tiedot säilytämme myös