Kiinkon koulutukset tarjoavat tuoreinta tietoa

Huoneistokeskus Oy:n Suurasiakkaat ja rakentajayhteistyö -yksikössä asiakkuuspäällikkönä toimivan Merja Kriston mielestä LKV-pätevyyden pitäisi olla vaatimuksena kaikille alalla toimiville.

Kristo vastaa kollegansa kanssa yhteistyöstä suurasiakkuuksien, rakennusliikkeiden ja rakennuttajien kanssa. Työ käsittää yhteydenpidon, neuvottelut sekä sopimusten teon Huoneistokeskukselle myyntiin tulevista kohteista.

– Koordinoin asiakkaiden kanssa sovitut toimintamallit ja kohteiden tiedot välittäjillemme. Tiimimme tarkistaa myynnissä käytettävät asiakirjat ja hoitaa toimistojen uudiskohdekoulutukset. Teemme lisäksi paljon yhteistyötä Retta Groupin sisällä eri yksiköiden kanssa yhteisissä asiakkuuksissa.

Kristo kehuu toimenkuvaansa erittäin monipuoliseksi. Asiakkuudet ja myytävät kohteet poikkeavat toisistaan paljonkin ja sijaitsevat eri puolella Suomea. Työssä saa kohdata erilaisia tilanteita.

– Ohjaan ja opastan välittäjiä vastuullani olevien asiakkuuksien osalta asiantuntijaroolin kautta, vaikka en olekaan heidän esimiehensä. Päivittäisen johtamistyön tekee kunkin toimiston myyntijohtaja, joiden kanssa teen myös tiivistä yhteistyötä.

Kristo on toiminut nykyisessä tehtävässään 6 vuotta. Hän on aiemmin työskennellyt välittäjänä kolme vuotta, jolloin hän myi myös aktiivisesti uudiskohteita. Pisimmän työuran Kristo on kuitenkin tehnyt avainasiakkuuspäällikkönä Kauppalehden mediamarkkinoinnissa. Pesti kesti lähes 20 vuotta. Kauppalehdestä Kristo siirtyi asiakkaansa leipiin, Tapiolaan (nyk. LähiTapiola) myynninohjaukseen.

– Kiinteistönvälitysalalle lähtiessäni päätin opetella alan kunnolla ja suoritin nopeasti myös LKV-pätevyyden. Pidin välittäjän työstä, mutta kun nykyinen tehtävä asiakkuuspäällikkönä mahdollistui, alkoivat tehtävän yhteneväisyydet työhistoriaani kiehtoa.

Kiinteistönvälitys vaatii Kriston mukaan sitkeyttä, muutosten sietämistä sekä halua opetella kiinteistönvälityksen juridiset asiat kunnolla. Kriston mielestä LKV-pätevyyden pitäisi olla vaatimuksena kaikille alalla toimiville. Välittäjältä vaaditaan hyviä myynti- ja neuvottelutaitoja ja kykyä kommunikoida erilaisten asiakkaiden kanssa.

Kristo on suorittanut Kiinkon koulutuksista Ylemmän kiinteistönvälittäjän tutkinnon (YKV), jonka jälkeen hän osallistui ensimmäisen kerran myös YKV-ajantasapäiviin.

– YKV-koulutus oli erittäin hyvä, monipuolinen ja syventävä kokonaisuus, jossa käytiin hyvin läpi alan ajankohtaiset asiat ja muutokset. Koulutus tukee hyvin pohjaosaamistani, ja olen voinut jakaa tietämystäni organisaatiossamme. Itselleni uuden oppimisen kannalta tärkeitä aihepiirejä olivat kiinteistön muodostus, kaavoitus, tilinpäätösasiat, tuloverolaki ja arvonlisävero.

– Opiskelun aloittamista suunnitellessa kannattaa huomioida, että opiskelu tehtävineen, tentteineen ja opinnäytetöineen vaatii sitoutumista ja kurinalaisuutta, joten omat resurssit on syytä arvioida tarkkaan – etenkin kun suorittaa koulutuksia työn ohessa.

– Suosittelen ehdottomasti Kiinkon koulutuksia. Ne ovat hyvin järjestettyjä, sisällöltään monipuolisia ja tarjoavat alan tuoreinta tietoa. Kannattaa tutkia eri vaihtoehtoja ja miettiä mikä tukisi parhaiten oman urapolun rakentamista. Kollegoiden kohtaaminen kasvokkain ja koulutuksessa paikan päällä käytävät keskustelut tuovat oman tärkeän lisänsä.