Opiskelu Kiinkossa

Kiinkossa voit suorittaa osaamistasi päivittävää lisä- ja täydennyskoulutusta. Osassa koulutuksista voit myös valmistautua suorittamaan ammattitaitosi todentavan pätevöitymisen, sertifikaatin tai ammattitutkinnon eli työelämän näyttötutkinnon. Kiinkon koulutusohjelmat vahvistavat osaamista ja valmistavat pätevöitymiseen tai näyttötutkinnon suorittamiseen.

Ammatillinen aikuisopiskelu on mahdollista työn ohessa, ja opinnot linkittyvätkin tiiviisti työhösi. Voit hyödyntää aikaisempaa osaamistasi ja saat tekemiseesi uudistetun otteen. Koulutuksen tulokset näkyvät välittömästi työssä ja opitun soveltaminen työympäristöön motivoi entisestään.

Kiinkon opinnoissa saat toimivan yhdistelmän innostavaa lähiopetusta, hyödyllisiä etäopetuksen tehtäviä ja käytäntöön soveltamista. Opetetun omaksuminen todetaan tenteillä, oppimisprosessia ja sisältöä koskevilla esseillä ja kypsyyskokeella. Aikuisopiskelu on aina myös vastavuoroista yhteistyötä toisten opiskelijoiden kanssa – ja erinomainen mahdollisuus verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa.

Tutustu aikuisopiskelijan oppaaseen >>

Tutustu oppisopimuskoulutukseen >>

Tutustu Kiinkon pedagogiseen strategiaan >>

Opiskelun käytännön asioita

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksut

Yksittäisen koulutuksen sivulla on linkki hakemukseen, josta pääset ilmoittautumislomakkeeseen. Tutkintokoulutusohjelmiin on pääsääntöisesti hakumenettely. Osallistumismaksut ilmoitetaan kunkin koulutuksen tiedoissa ja laskutetaan pääsääntöisesti ennen koulutuksen alkamista. Lisätietoja antaa koulutuksen yhteyshenkilö.

Arvonlisävero koulutuksessa

Arvonlisäverolain 39–40 §:n nojalla Kiinteistöalan Koulutussäätiön ammatillisen oppilaitoksen järjestämä valtionosuudella rahoitettu koulutus on arvonlisäverotonta, koska koulutuksen järjestää lain tarkoittama ammatillinen oppilaitos. Sama koskee myös valtionosuuskoulutukseen liittyviä oheispalveluita sekä oppimateriaaleja.

Opintovapaa ja aikuiskoulutustuki

Opintovapaa tarjoaa työssä oleville joustavan mahdollisuuden opiskeluun. Oikeus opintovapaaseen perustuu opintovapaalakiin (273/1979).

Lisätietoja: www.te-palvelut.fi

Opintovapaalle jäävä ammatillisessa koulutuksessa opiskeleva palkansaaja tai yrittäjä voi olla oikeutettu Koulutusrahaston myöntämään aikuiskoulutustukeen.

Lisätietoja: www.koulutusrahasto.fi

Henkilörekisteri

Opiskelijaksi hyväksyminen edellyttää, että opiskelijan henkilö- ja suoritustiedot voidaan tallentaa Kiinkon opiskelijarekisteriin. Oppilaitosasema velvoittaa raportoimaan vuosittain opiskelijatietoja viranomaisille. Julkaisemme tietoja tutkinnon suorittaneista myös Kiinkon kotisivuilla. Opiskelijarekisterin ylläpidossa noudatetaan sitä koskevia lakeja ja säädöksiä.

Opintopiste

Koulutustemme laajuus ilmaistaan opintopisteinä (op). Yhteen opintopisteeseen vaadittava työmäärä on keskimäärin 27 tuntia. 60 opintopistettä vastaa yhden lukuvuoden täysipainoista opiskelua.

Vahvistukset ja peruutukset

Koulutuskohtaiset peruutusehdot on mainittu koulutusesitteessä ja nettisivuillamme.

Yleinen peruutusehtomme: Lähetämme koulutukseen valituille vahvistuksen sähköpostitse hakuajan päätyttyä. Mahdollinen peruutus tulee tehdä sähköpostiviestillä vahvistuksessa mainittuun päivämäärään mennessä koulutuksen yhteyshenkilölle. Myöhemmistä peruutuksista veloitamme järjestelykuluina 50 % kurssin normaalista osallistumismaksusta. Mikäli henkilö jää saapumatta tilaisuuteen ilmoittamatta peruutuksesta, veloitamme osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Tutkintokoulutusohjelmiimme myönnetty osallistumisoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää toiselle henkilölle.