Yhteistyöverkostot

Verkostoituminen on merkittävä tekijä, joka pitää meidät kiinteistö- ja rakentamisalan edelläkävijänä. Olemme alan keskeisten toimijoiden perustama sekä omistama, ja teemme perustajaliittojen sekä järjestöjen kanssa jatkuvasti tiivistä yhteistyötä.

Suomen Kiinteistöliitto ry 
RAKLI ry 
Suomen Isännöintiliitto ry 
Kiinteistöliitto Uusimaa ry 
Kiinteistötyönantajat ry
Finlands Svenska Fastighetsförening rf
Suomen Kiinteistönvälittäjät ry

Kuulumme lukuisiin kumppanuusverkostoihin, joissa luotaamme alan tulevaisuuden näkemyksiä – niin kotimaan tasolla kuin kansainvälisesti. Yritysverkostojen ja -käyntien myötä saamme tietoa asiakkaiden tarpeista, ja kouluttajaverkostomme kautta meillä on myös tiivis tuntuma käytännön työn uusista tuulista.

 

Kiinteistöalan luotettavat kumppanit - Real Estate Members REM

REM eli Real Estate Members on kiinteistöalalla toimivien asiantuntijoiden muodostama verkosto, joka tekee alaa hyödyttävää yhteistyötä. Tutustu palvelujen tarjoajiin osoitteessa www.rem.fi

WWW-sivu

Taloyhtiö.net

Taloyhtiöille hyötytietoa, tuotteita ja palveluja yhdestä osoitteesta. www.taloyhtio.net -palvelun tuottavat Suomen Kiinteistöliitto, Kiinteistöalan Kustannus Oy, Kiinko ja Talokeskus Yhtiöt. www.kiinteistolehti.fi/taloyhtio

WWW-sivu

Kiinteistöliitto

Vuonna 1907 perustettu Suomen Kiinteistöliitto ry toimii kiinteistöalan keskusjärjestönä. Kiinteistöliitto on alaa kokoava asiantuntija- ja etujärjestö, joka pyrkii nostamaan kiinteistöalan yhteiskunnallisen arvostuksen sen kansantaloudellista merkitystä vastaavalle tasolle.

WWW-sivu

Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry

Rakli on maamme kattavin ja vaikuttavin kiinteistöjen ammattimaisten omistajien, kiinteistösijoittajien, toimitilajohdon ja rakennuttajien järjestö.


WWW-sivu

Kiinteistömedia Oy

Suomen Kiinteistöliiton omistama kustannusyhtiö, joka kustantaa ja julkaisee kiinteistöalan kirjallisuutta, lomakkeita sekä alan lehtiä (Suomen Kiinteistölehti, Locus).

WWW-sivu

Talokeskus Yhtiöt

Johtava asiantuntija rakentamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa.


WWW-sivu

Isännöintiliitto ry

Isännöintiliitto toimii isännöitsijöiden ja isännöintipalveluja tuottavien yritysten ja yhteisöjen valtakunnallisena etujärjestönä.WWW-sivu

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry

ISA ylläpitää ja kehittää isännöinnin auktorisointijärjestelmää, auktorisoi isännöitsijöitä ja isännöintiyrityksiä ja valvoo niiden toimintaa. Toiminnallaan ISA edistää ammattimaista ja kehittyvää isännöintiä sekä pitkäjänteistä kiinteistöjen ylläpitoa. www.isayhdistys.fi

WWW-sivu

Kiinteistötyönantajat ry

Kiinteistötyönantajat ry on kiinteistöalalla toimivien yritysten ja yhteisöjen työmarkkinaedunvalvoja ja kiinteistöpalvelualan toimialajärjestö.

WWW-sivu

KTI

KTI on suomalaista kiinteistöalaa palveleva puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa informaatio- ja tutkimuspalveluja kiinteistöjohtamisen moninaisiin tarpeisiin.

WWW-sivu

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry on kiinteistönvälitysalan yrittäjien palvelu- ja edunvalvontajärjestö. Liiton jäsenyys takaa välittäjille ajantasaisen tiedon ja työvälineet sekä asiakkaille ammattitaitoisen ja turvallisen palvelun. Liitto toimii yhdyssiteenä verkostossa, joka koostuu yli 400 paikallisesta kiinteistönvälitystoimistosta ympäri Suomen.

WWW-sivu

Kiinteistönvälitysalan keskusliitto

KVKL on kiinteistönvälitysalan yritysten ja järjestöjen valtakunnallinen etu- ja kattojärjestö, joka toimii alan yhteiskunnallisena vaikuttajana ja edunvalvojana alan yhteisten päämäärien toteuttamiseksi.


WWW-sivu