Tutkimus ja kehitystoiminta

Kiinko vie eteenpäin kiinteistö- ja rakentamisalaa sekä omalla tutkimus- ja kehitystoiminnallaan että ulkopuolista tutkimusta tukemalla ja rahoittamalla. Haluamme toimia suunnannäyttäjänä jatkuvasti muuttuvalla alalla.

Tutkimustoimintamme on käytännönläheistä ja tähtää aina tulosten hyödynnettävyyteen työpaikoilla. Kehitystoiminnassamme syntyy uutta tietoa toiminnan kehittämiseen sekä rakennusaineksia innovaatioiden luomiseen. Koulutusorganisaationa panostamme myös opetuksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja teemme koulutuksen vaikuttavuuden todentavaa tutkimusta.

Ammattikuvatutkimukset

Tarjoamme Suomen kattavinta tietoa kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten työstä. Ammattikuvatutkimuksiin kerätään massiivinen aineisto, joka antaa perustavanlaatuisen kuvan alan osaajien näkemyksistä ja työnkuvaan liittyvistä tiedoista, kuten ammatti-identiteetistä, työn merkityksellisyydestä, työssä jaksamisesta ja palkkatiedoista.

Ammattikuvatutkimukset >>

Työelämäyhteistyön kehittämishankkeet >>

Koulutuksen laadunkehittämishankkeet >>