PGP antoi hyvän, ajantasaisen päivityksen kiinteistöalan eri puoliin

PGP on ehdottomasti suorittamisen arvoinen kaikille kiinteistöjohtamisen ja -kehittämisen alalla toimiville. Se antaa niin paljon uusia ajatuksia, vinkkaa Jani Haataja.

Jani Haataja toimii Puolustuskiinteistöillä Länsi-Suomen palvelualueen aluejohtajana. Hän vastaa tulosyksikön talouden, asiakaskokemuksen, oman palvelutuotannon (HR) ja kumppaniverkoston palvelutuotannon (palveluiden hankinta) johtamisesta.

Haatajan työhön kuuluu paljon suunnittelua talous- ja henkilöstöasioihin sekä kiinteistöjen johtamiseen ja ylläpitoon liittyen. Lisäksi hänen vastuualueellaan ovat muun muassa kunnossapidon suunnittelu sekä palvelutuotannon järjestämiseen ja henkilöstöjohtamiseen liittyvät tehtävät, kuten rekrytointi, resurssien suunnittelu ja palkitseminen.

Kiinteistö- ja rakentamisalalla Jani on toiminut jo pitkään. Kirvesmieheksi hän valmistui vuonna 1993, jonka jälkeen hän on määrätietoisesti kehittänyt omaa osaamistaan opiskelemalla rakennusinsinööriksi ja myöhemmin vielä diplomi-insinööriksi. Tämän lisäksi hän on suorittanut Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon ja viimeisimpänä PGP29:n (Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen).

– Alan kokemusta on kertynyt hyvinkin erilaisista tehtävistä. Viimeiset 15 vuotta olen toiminut johto- ja asiantuntijatehtävissä kiinteistöjen omistajuuteen liittyen. Mielenkiinto rakentamista kohtaan on ajanut eteenpäin. Kouluttautuminen ja itsensä kehittäminen on ollut luontevaa ja uuden oppiminen innostavaa. Viime vuosina olen kiinnostunut kiinteistön omistajuudesta ja kiinteistöjen kehittämisestä, kuvailee Haataja.

Jani kuvaakin johtamisen kiinteistö- ja rakentamisalalla vaativan monipuolista kokemusta sekä uuden oppimista ja kehitysorientoituneisuutta.

– Pitää olla kiinnostusta selvittää uusia asioita sekä kyseenalaistaa vanhoja toimintamalleja ja -tapoja, hän pohtii.

PGP29, Kiinteistöliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelman opinnot Haatajalla valmistuivat juuri. Opiskelukokemustaan hän summaa laajana kokonaisuutena.

– PGP on hyödyttänyt ja avannut tämän hetken näkemyksiä kiinteistönomistajuuden ja kiinteistöjohtamisen kokonaisuuteen liittyen. Siitä sai hyvän ajantasaisen läpileikkauksen kiinteistöjohtamisen toiminnoista ja tehtävistä. Koulutuksen ympärille rakentui laaja verkosto alan osaajista, joiden kanssa oli mukava päästä keskustelemaan eri näkökulmista.

Hän kiittelee myös sitä, miten erilaiset talouteen liittyvät tehtävät palautuivat koulutuksen myötä paremmin mieleen.

– Kouluttautuminen monipuolistaa ja laajentaa näkemystä, antaa uusia ulottuvuuksia ja perspektiiviä alan asioille. Sitä oppii kuuntelemaan ja ottamaan paremmin huomioon muidenkin esityksiä ja ajatuksia, hän jatkaa.

Tällä haavaa Haatajan suunnitelmissa eivät siinnä uudet koulutukset, vaan hän soveltaa käytäntöön PGP:n oppeja. Tulevaisuudessa seuraavaksi mahdolliseksi askeleeksi hän kuitenkin kysyttäessä nostaa mahdollisesti KiRa EMBA:n.