Rekisteriseloste Kiinko Markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjinä toimivat Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy yhteisrekisterinpitäjinä (myöh. ”Kiinko”).

Malmin asematie 6, 00700 Helsinki Puhelin: 09 3509 290, sähköposti koulutus@kiinko.fi www.kiinko.fi

Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietoja käsitellään ja käytetään Kiinkon asiakasviestintään ja markkinointiin, jolloin pystymme tarjoamaan kohdennettua ja oikea-aikaista viestintää tarjoamistamme palveluista.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on rekisteröidyn antama suostumus tai olemassa oleva asiakassuhde. Tietoja voidaan käsitellä myös rekisterinpitäjän liiketoiminnan edistämiseen liittyvän oikeutetun edun perusteella.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:

Henkilötiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, tehtävänimike, organisaation nimi, paikkakunta, koulutushistoria Kiinkolla, sekä edellisiin tietoihin perustuvat Kiinkon omat tehtävänimike- ja toimialaluokitukset. Tiedot rekisteröidylle suunnatuista kampanjoista, rekisteröidyn itse ilmoittamat kiinnostustiedot.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksen tietojensa käsittelyyn tai pyytää tietojensa poistamista. Tietoja voidaan myös poistaa Kiinkon toimesta, mikäli rekisteröimiselle ei katsota enää olevan aihetta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääosin koulutuksiin ilmoittautumisten ja hakeutumisten kautta rekisteröidyltä itseltään hänen suostumuksellaan. Tietoja kerätään tai päivitetään satunnaisesti myös muista tietolähteistä sekä asiakastapahtumien yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Markkinointirekisteristä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei rekisteröity ole antanut siihen erityistä tarkoitusta varten nimenomaista suostumusta.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.