Kiinko räätälöi koulutuksen yrityksen tarpeen mukaan

Hus Kiinteistöt Oy:ssä ulkotyö- ja jätehuoltoesihenkilönä työskentelevä Netta Kuisma suosittelee kiinteistöhuollon yrityksiä panostamaan henkilökunnan kouluttamiseen.

Hus Kiinteistöt Oy:ssä panostetaan sairaala-alueilla ulkoalueiden turvallisuuteen, puhtauteen ja viihtyvyyteen. Sairaalatoiminnan sujuvuus turvataan muun muassa lumitöillä ja liukkauden torjunnalla. Jätehuollossa Kuisma pääsee toimimaan asiantuntijana kilpailutuksissa ja perehtymään jätelainsäädännön kiemuroihin.

– Työni on erittäin monipuolista ja siihen kuuluu muun muassa henkilöstötyötä, asiakaspalvelua, toimistotyötä, sidosryhmien kanssa toimimista sekä ongelmanratkaisua eri osa-alueilla. Monesti antoisinta on se, kun pystyy palvelemaan yksittäistä asiakasta, joka tarvitsee neuvoja esimerkiksi vaarallisen jätteen käsittelyyn.

Kuisma on toiminut huoltomestarina samassa työyksikössä vuosina 2019–2020 ja sitä ennen jätehuollon parissa Husin sisäisessä logistiikassa yli 10 vuotta. Hänen nykyinen urapolkunsa sai alkunsa 2000-luvun alussa, kun hän pääsi Husiin kesätöihin. Kiinteistöhuolto vaatii Kuisman mukaan työntekijältä laaja-alaista osaamista

– On mahtavaa oppia jatkuvasti uutta. Voi vain todeta, että en ole ikinä valmis ja se tekee työstäni mielenkiintoista.

Kuisma on kouluttautunut työnsä ohella useita kertoja ja tälläkin hetkellä hän opiskelee rakennetun ympäristön hortonomiksi ammattikorkeakoulussa. Kiinkon koulutustarjonnasta hän on suorittanut huoltomestarin ja lähiesimiestyön tutkinnot 2020–2021. Koulutus oli räätälöity suoraan Husin huoltomestareiden tarpeeseen ja sisälsi paljon tarpeellista tietoa varsinkin lähiesimiestyön tueksi.

– Koulutuksessa oli hyvät materiaalit, joiden pariin olen palannut jälkeenpäinkin esimerkiksi työlainsäädännön kysymyksissä. Esimiesasemassa työskentelevän on yksinkertaisesti pakko osata työlainsäädännön perusteet.

Tällä hetkellä Kuisma kokee omaavansa riittävät tiedot työhönsä liittyen, mutta hän ei poissulje mahdollista ammattitaidon syventämistä, mikäli Kiinkolta tulee tarjolle jatkokoulutuksia lähiesimiestyössä toimimiseen.

– Suosittelen kaikille kiinteistöhuollon yrityksille, että kannattaa panostaan henkilöstön kouluttamiseen, kuten meillä tehdään. Kiinko räätälöi koulutukset yrityksen tarpeen mukaan, jolloin kaikilla on sama tieto käytettävissään ja näin myös kokonaishyöty on paras mahdollinen.