Rekisteriseloste Kiinko Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjinä toimivat Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy yhteisrekisterinpitäjinä (myöh. ”Kiinko”).

Malmin asematie 6, 00700 Helsinki Puhelin: 09 3509 290, sähköposti koulutus@kiinko.fi www.kiinko.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Asiakasrekisteriin tallennetaan Kiinkolta palveluita tilaavien organisaatioiden ja niitä edustavien yhteyshenkilöiden tietoja. Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Kiinkon ja rekisteröidyn henkilön edustaman organisaation välinen asiakassuhde.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:

Henkilötiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, tehtävänimike, organisaation tiedot, allekirjoitus sopimuksilla.

Henkilötietojen säilytysaika

Kiinko säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes Kiinkon ja rekisteröidyn edustaman organisaation välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään kolme vuotta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan ensisijaisesti palvelutilausten yhteydessä. Tietoja päivitetään satunnaisesti myös muista tietolähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisteristä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.