Ammattikuvatutkimukset

Tarjoamme Suomen kattavinta tietoa kiinteistö- ja rakentamisalan ammattilaisten työstä. Ammattikuvatutkimuksiin kerätään massiivinen aineisto, joka antaa perustavanlaatuisen kuvan alan osaajien näkemyksistä ja työnkuvaan liittyvistä tiedoista, kuten ammatti-identiteetistä, työn merkityksellisyydestä, työssä jaksamisesta ja palkkatiedoista.

  1. Isännöinnin ammattilaiset –tutkimus on tuotettu vuosina 2007, 2010, 2014 ja 2017. Lue uusimmat tulokset vuoden 2020 osalta tästä:
  2. Kiinteistönvälityksen ammattilaiset –tutkimus on toteutettu vuosina 2008, 2011, 2014 ja 2017. Uusimmat, vuoden 2020- tulokset löytyvät tästä:

Isännöinnin ammattilaiset 2020 -tutkimus

Lisätty: 20.4.2021 09:27

Isännöinnin ammattilaiset –kyselytutkimus teetetään Kiinkon toimesta jo viidettä kertaa. Vuonna 2020 laajensimme kohderyhmää aikaisemmin mukana olleiden isännöitsijöiden, teknisten isännöitsijöiden ja johtajien lisäksi myös kiinteistösihteereihin ja kirjanpitäjiin.

>> Lue lisää

Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset 2020 -tutkimus

Lisätty: 31.3.2021 11:42

Kiinteistövälitysalan ammattilaiset -kyselytutkimus teetettiin Kiinkon toimesta jo viidettä kertaa. Ensimmäisen kerran tutkimus tehtiin vuonna 2008 ja sitä seurasivat vuosien 2011, 2014 ja 2017 seurantatutkimukset. Tulokset ovat vain osittain vertailukelpoisia tämän raportin tuloksiin, sillä kysymyspatteristoa on muokattu jokaisena mittauskertana. Mukaan otetut uudet kysymykset tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tarkastella alan kehitystä. 

>> Lue lisää

Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset 2017 –tutkimus

Lisätty: 4.4.2017 12:46

Arkielämässä monella meistä on jokin käsitys kiinteistönvälittäjästä ammattilaisena. Alan imagosta ja siihen vaikuttavista asioista on olemassa kuitenkin vain vähän systemaattista, tutkittua tietoa. Tämän tosiasian tiedostaen Kiinko on yhdessä KVKL:n ja SKVL:n kanssa seurannut alan kehitystä jo lähes kymmenen vuoden ajan, neljän ammattikuvatutkimuksen muodossa.

>> Lue lisää

Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset 2014 –tutkimus

Lisätty: 4.8.2014 11:37

Kiinteistönvälityksen ammattilaiset 2014 -tutkimustulosten mukaan kiinteistönvälittäjien työtyytyväisyys on korkealla. Tyytyväisimpiä ovat pitkään alalla olleet ja johtavassa asemassa toimivat vastaajat. Myös pätevyyden (LKV tai LVV) hankkineet ovat muita tyytyväisempiä työhönsä. Tämän lisäksi pätevät välittäjät ansaitsevat muita paremmin.

>> Lue lisää

Kiinteistönvälityksen ammattitutkimus 2011

Lisätty: 20.10.2010 13:02

Kiinteistönvälityksen ammattilaiset 2011 –tutkimus: Kiinteistönvälittäjät eivät kaihda valvontaa

Kiinteistönvälityksen ammattilaiset 2011 -tutkimus kertoo, että kiinteistönvälitysala haluaa varmistaa luotettavuuden ja osaamisen pakollisilla pätevyysvaatimuksilla, ammattilaisten rekisteröimisellä ja tiukemmalla valvonnalla. Promenade Research Oy toteutti tutkimuksen Kiinteistöalan Koulutussäätiön (Kiinko) toimeksiannosta alkuvuodesta 2011.

>> Lue lisää

Kiinteistönvälityksen ammattitutkimus 2008: Kiinteistönvälitysalalla on tarjolla mielenkiintoisia ja hyvin palkattuja tehtäviä

Lisätty: 20.10.2010 12:58

Ensimmäistä kertaa tehdyn Kiinteistönvälityksen ammattitutkimuksen mukaan kiinteistönvälittäjät ovat työhönsä tyytyväisiä ja alan palkat ovat keskimäärin varsin hyviä.  Kolme neljästä valitsisi ammatin uudelleen. Promenade Research Oy toteutti tutkimuksen Kiinteistöalan Koulutussäätiön (Kiinko) toimeksiannosta keväällä 2008.

>> Lue lisää

Isännöinnin ammattilaiset 2010: Isännöitsijöillä liian vähän aikaa johtamiseen

Lisätty: 20.10.2010 12:49

Isännöinnin ammattilaiset 2010 -tutkimus kertoo, että isännöitsijöillä jää vain vähän aikaa talouden ja palveluhankintojen johtamiseen. Isännöitsijöiden mielestä työ on kuitenkin mielenkiintoista ja haastavaa ja työssä oppii jatkuvasti uutta. Isännöintialan työ on kiivastahtista ja palkkaus asiantuntijatasoa. Promenade Research Oy toteutti tutkimuksen Kiinteistöalan Koulutussäätiön (Kiinko) toimeksiannosta keväällä 2010.

>> Lue lisää

Tutkimus vuonna 2007: isännöintialalla hyvät palkat ja tiivis työtahti

Lisätty: 20.10.2010 12:44

Isännöinnin ammattitutkimuksen mukaan isännöinti on työnä mielekästä, haasteellista, itsenäistä, monipuolista ja vaihtelevaa. Isännöintialan palkat ovat keskimäärin varsin hyviä ja työ kiivastahtista. Promenade Research Oy toteutti tutkimuksen Kiinteistöalan Koulutussäätiön (Kiinko) toimeksiannosta keväällä 2007.

>> Lue lisää