Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset 2020 -tutkimus

Kiinteistövälitysalan ammattilaiset -kyselytutkimus teetettiin Kiinkon toimesta jo viidettä kertaa. Ensimmäisen kerran tutkimus tehtiin vuonna 2008 ja sitä seurasivat vuosien 2011, 2014 ja 2017 seurantatutkimukset. Tulokset ovat vain osittain vertailukelpoisia tämän raportin tuloksiin, sillä kysymyspatteristoa on muokattu jokaisena mittauskertana. Mukaan otetut uudet kysymykset tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tarkastella alan kehitystä. 

Mukaan otetut uudet kysymykset tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tarkastella alan kehitystä. Tänäkin vuonna sitä tutkittiin kysymällä, miten kiinteistönvälitysalan ammattilaiset itse kokevat ammattinsa ja työnsä. Huomio kiinnitettiin myös covid19-pandemian ja teknologisten ratkaisujen mukanaan tuomiin muutoksiin ja näkemyksiin ammattitaidon kehittämistarpeista.