Isännöinnin ammattilaiset 2020 -tutkimus

Isännöinnin ammattilaiset –kyselytutkimus teetetään Kiinkon toimesta jo viidettä kertaa. Vuonna 2020 laajensimme kohderyhmää aikaisemmin mukana olleiden isännöitsijöiden, teknisten isännöitsijöiden ja johtajien lisäksi myös kiinteistösihteereihin ja kirjanpitäjiin.

Tulokset ovat vertailukelpoisia kolmen edellisen ryhmän osalta.

Tutkimuksessa selvitetään edellisten kertojen tavoin sitä, miten isännöintialan ammattilaiset itse kokevat ammattinsa ja työnsä. Tänä vuonna päähuomio on kiinnitetty koronan ja teknologisten ratkaisujen mukanaan tuomiin muutoksiin ja näkemyksiin ammattitaidon kehittämisestä.

Tutkimuksen toteutti Kiinteistöalan Koulutussäätiön toimeksiannosta Isännöintiliitto. Kiinteistöalan Koulutussäätiö on rahoittanut tutkimuksen.