Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset 2014 –tutkimus

Kiinteistönvälityksen ammattilaiset 2014 -tutkimustulosten mukaan kiinteistönvälittäjien työtyytyväisyys on korkealla. Tyytyväisimpiä ovat pitkään alalla olleet ja johtavassa asemassa toimivat vastaajat. Myös pätevyyden (LKV tai LVV) hankkineet ovat muita tyytyväisempiä työhönsä. Tämän lisäksi pätevät välittäjät ansaitsevat muita paremmin.

Tutkinnon suorittaneiden määrä kasvussa

Yhteensä 70 prosenttia kyselyyn vastanneista on suorittanut LKV- tai LVV-pätevyyden. Tätäkin suuremmalla joukolla eli 84%:lla on suorittuna jokin muu tutkinto (KED, Kiinteistönvälittäjän ammattitutkinto, YKV jne.).

Kaikkiaan tutkinnon omaavien vastaajien määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2008. Vajaalla neljänneksellä eli 24:lla prosentilla vastaajista ei ole lainkaan alan tutkintoja suoritettuna, kun vastaava luvut olivat vuosina 2011 (33%) ja 2008 (37%).

Eniten lisäkoulutustarpeita nähdään olevan verotus- ja lakiasioissa, uusien palvelumuotojen kehittämisessä ja muissa innovaatioissa sekä kaavoituksessa ja kiinteistönmuodostuksessa.

 

Työkokemuksella ja koulutuksella parempi ansiotaso

Tulokset osoittavat, että LVK-pätevyyden hankkineet ansaitsevat keskimäärin 57 000 ja pätevyyttä vailla olevat vajaan 40 000 euroa vuodessa. Erot näkyvät selvästi niin vähiten tienaavien kuin eniten tienaavien neljännesten osalta. Kaikista vastaajista joka kolmas on melko tai erittäin tyytyväisiä ansiotasoonsa ja 41 prosenttia melko tai erittäin tyytymättömiä.

Mahdollisuudet hyvään ansiotasoon ja mielekkääseen työhön ovat todelliset, joten alan vetovoimaisuutta voidaan pitää hyvänä, kiteyttää Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Jukka Malila. Se, että pätevyyden hankkiminen lyö myös leiville, tukee yleistä ajattelutapaa siitä, että koulutustason nosto lisää alan arvostusta.

 

Vaihtelunhalu lisääntynyt

Verrattaessa tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin havaitaan työtyytyväisyyden kokonaisuudessaan hieman laskeneen vuoden 2008 ja 2011 luvuista. Sama lievä laskeva trendi on nähtävissä vastauksissa kysymykseen ”Uskotko, että työskentelet kolmen vuoden kuluttua nykyisissä tehtävissä?”

Tämä saattaa heijastaa työelämän yleistä murrosta, joka ilmenee lyhyenä aikajänteenä tulevaisuutta suunniteltaessa ja jossa aikaisempaa rohkeammin ollaan valmiita kokeilemaan jotain uutta, arvioi Kiinteistöalan Koulutussäätiön kehityspäällikkö Virpi Slotte. Samalla se edellyttää työnantajilta suunnitelmallista henkilöstön kehitystoimintaa.

 

Tulevaisuudennäkymät

Kiinteistönvälitystehtävien osalta odotetaan eniten muutosta seuraavan kolmen vuoden aikana koulutuksen ja ammattitaidon merkityksen lisääntymisessä. Myös tietotekniikan, internetin ja sosiaalisen median merkityksen kiinteistönvälitystyössä arvioidaan kasvavan ja asiakkaiden vaatimustason lisääntyvän.

Tärkeimmät tekijät alan arvostuksen ja houkuttelevuuden lisäämiseksi olisivat vastaajien mielestä pakollinen tutkinto kiinteistönvälitysalalle sekä alan julkisuusmielikuvan kehittäminen.

 

Faktat tutkimuksesta

Tutkimukseen vastasi 658 välitystyötä tekevää henkilöä. Kiinteistönvälityksen ammattilaisten työajan,  -määrän, sisällön ja ansiotason lisäksi tutkimuksella selvitettiin sitä, miten kiinteistönvälittäjät ylläpitävät ammattitaitoaan, millaisena he pitävät alan tulevaisuudennäkymiä, ja millaisia haasteita toimialalla on. Myös yrityksen tulevaisuudennäkymiä selvitettiin.

Kiinteistönvälityksen ammattilaiset 2014 -tutkimuksen keskeiset tulokset on esitetty raportissa, joka on luettavissa Kiinteistöalan Koulutussäätiön ja Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton verkkosivuilla: www.kiinko.fi