Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset 2017 –tutkimus

Arkielämässä monella meistä on jokin käsitys kiinteistönvälittäjästä ammattilaisena. Alan imagosta ja siihen vaikuttavista asioista on olemassa kuitenkin vain vähän systemaattista, tutkittua tietoa. Tämän tosiasian tiedostaen Kiinko on yhdessä KVKL:n ja SKVL:n kanssa seurannut alan kehitystä jo lähes kymmenen vuoden ajan, neljän ammattikuvatutkimuksen muodossa.

Työn sisältö mielekästä - vaikkei sitä suositellaKiinteistönvälityksen ammattilaiset 2017 -tutkimustulosten mukaan kiinteistönvälitysalan ammattilaiset kokevat työn sisällön olevan heille erittäin mielekästä. Kokonaisuutena työn sisällön koki myönteisenä peräti 79 % vastaajista. Välitystyön sisällön koettuja vahvuuksia ovat erityisesti työn itsenäisyys, haastavuus ja mielenkiintoisuus. Vaikka 85 % vastaajista kokee tekevänsä merkityksellistä työtä, johon on tyytyväinen, eivät nämä seikat kuitenkaan vaikuta vastaajan halukkuuteen suositella kiinteistönvälittäjän ammattia muille.Kiinteistönvälityksen ammattilaiset 2017 –tutkimuksen keskeiset tulokset löytyvät raportissa: