YE2- Yhdessä enemmän2- hanke 2020-2022

OPH:n rahoittaman Laadun kehittämishanke YE sai rahoitusta myös vuosille 2020- 2022. Jatkohankkeessa vahvistettiin ja selkiytettiin laadunhallinnan periaatteita ja puitteita sekä laadunhallinnan johtamista Kohti huippulaatua -strategian mukaisesti. Lisäksi vakiinnutimme menettelytapoja, joilla saavutetaan parempaa laadunhallintaa työelämässä oppimisessa ja sitä tukevissa oppimisympäristöissä.

Kiinkon toiminta on kohdistunut laadunhallinnan kokonaiskuvan kirkastamiseen, jonka osana päivitettiin toimintajärjestelmä sekä kehitettiin sisäistä viestintää. Tuloksena Laadukas toiminta Kiinkossa - Laadunkehittäminen ammatillisen täydennyskoulutuksen toteuttamisessa 2022 -kooste, Visuaalinen ilme ja piiroskuvineen viestinnän tueksi sekä Kiinkon laatuympyrä yhteenvetokuva perustuen jatkuvan parantamisen kehään (PDCA-malli). Olemme kehittäneet myös laatujärjestelmän tuottamien mittaritietojen sekä kyselyjen ja arviointien tietojen keräämistä sekä vertaamista asetettuihin tavoitteisiin ja niiden pohjalta tehtäviin kehittämistoimenpiteisiin.

Myös ennakointitiedon systemaattisempi hyödyntäminen koulutuksen tarjonnan ja tuotteistamisen perustana oli koko hankeverkoston kehittämisen kohteena. Halusimme linkittää ARVO-palautteet vahvemmin osaksi arjen asiakaslähtöistä työtä ja jatkuvaa parantamista.

Kehityshankkeen koordinaattori jatkoi Suomen Diakoniaopisto, muina partnereina Kiinkon lisäksi Ammattiopisto Specia, Live-säätiö, Taitotalo ja Careeria. Erityisenä lisäarvona tässä hankkeessa on ollut sopivan kokoinen, toimiva ja luottamuksellinen hankeverkosto, joka on mahdollistanut läpinäkyvän osaamisen ja tiedon jakamisen. Tämä on tuottanut jokaiselle organisaatiolla uutta oppimista ja vahvistusta oman laadunhallinnankokonaisuuden kehittämiselle. Hankeverkoston toimijoiden syventynyt ymmärrys on vahvistanut laadunhallinnan prosesseja ja toiminnan suuntaamista, vaikka mittareilla vaikuttavuutta vaikea osoittaa.

Lisätietoja: Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr, Virpi Slotte, virpi.slotte@kiinko.fi