Strategiarahoitus 2022: Digitaalisuuden johtaminen, OKM

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitaalisuuden, opetuksen ja oppimisen johtamista.

Kehittämiskokonaisuudessa rakennetaan yhteisesti digitaalisen osaamisen kehittämisen polku, sekä koulutuskokonaisuus oppilaitosjohdolle, hallintohenkilöstölle ja ohjaus- ja tukihenkilöstölle virtuaaliseen osaamiskampukseen. Kiinkon kehitystyö kohdistuu verkkokoulutusalustana toimivan Kiinko Akatemian sekä uuden oppimisympäristön käytön monipuoliseen hyödyntämiseen.

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kesto: 1.8.2022-31.12.2023​

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitaalisuuden, opetuksen ja oppimisen johtamista.  Kehittämiskokonaisuudessa rakennetaan yhteisesti digitaalisen osaamisen kehittämisen polku, sekä
koulutuskokonaisuus oppilaitosjohdolle, hallintohenkilöstölle ja ohjaus- ja tukihenkilöstölle virtuaaliseen osaamiskampukseen.
Kiinkon kehitystyö kohdistuu verkkokoulutusalustana toimivan Kiinko Akatemian sekä uuden oppimisympäristön käytön monipuoliseen hyödyntämiseen. Olemme mukana seuraavissa työpaketeissa:

 

Verkostoituminen – jakamisen ja yhteisöllisyyden kulttuuri

Opetuksen ja oppimisen johtaminen sekä pedagogiikka ​

Digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa ja tuessa sekä edistymisen seurannassa ​

Digitaalisten sisältöjen hyödyntäminen osana opetusta ja oppimista ​

​Henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen

 

Lisätietoja: Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr, Tiia BuenoVecino, tiia.buenovecino@kiinko.fi