VASKI -Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän hanke

Kiinko on mukana valtakunnallisessa VASKI-verkostohankkeessa osatoteuttajana. Hanke on ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelma, jossa on mukana 61 oppilaitosta. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Sataedu ja se päättyy vuoden 2024 alussa.

Kiinko on mukana kaikille yhteisissä työpaketeissa, jotka ovat ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan luominen ja vastuullisuusviestintä. Kestävyystiekartta tukee kestävän kädenjäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää. Lisäksi olemme mukana työpaketeissa 4 ja 8.

Työpaketti 4: Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt

 • Laaditaan oppilaitoksille keke-opintojen polku
 • Tuki ja ideat oppilaitoksille
 • Kehitetään menetelmä learning agent-roolin omaksumiseen ja kestävyystaitojen jalkauttamiseen
 • Verkkoympäristöjen hyödyntäminen
 • TPO-koulutus
 • Kiertotalouden oppimisympäristöjen kartoitus ja mallinnus
 • Ulkona oppimisen mahd./tuki oppilaitoksille

Työpaketti 8. Asiantuntijatuki oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön

 • Työpajat (osaamislupaustyöpajat, sertifiointipolku, keke ohjelmapolku)
 • Verkkokurssit (johdanto kekeen kurssi johdolle,  vastuullisuusviestintä)
 • Vertaisoppiminen (alakohtaiset sertifikaatit, OKKA, Green Office, Ekokompassi, jalkautus, tempaukset, teemaviikot)
 • Oppilaitoskohtainen tuki

 

Lisätietoja: Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr, Virpi Slotte, virpi.slotte@kiinko.fi