HAKKU – Oppimisvalmiudet hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa ja ohjaustyössä

HAKKU – hanke pohjautuu EROT-hankkeeseen, jossa tavoitteena oli tunnistaa ja tukea erilaista oppijuutta työpaikoilla. Hanke sai hyvän vastaanoton ja kertoi asian tärkeydestä. Se nosti myös esiin tunnistamisen vaikeuden niin opiskelijoilla itsellään, oppilaitoksissa kuin työpaikoilla. Hankkeen aikana syntyi tiivis yhteistyöverkosto ja näkemys siitä, millaista yhteistyötä ja kehittämistä tarvitaan jatkossa aikuisten oppijoiden tukemiseen.

Rastor Oy:n  koordinoimassa yhteishankkeessa on mukana Kiinkon lisäksi myös Finva, HAUS, Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä PKKY. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Hanke käynnistyy syksyllä 2014.

Hankkeen tavoitteena on

-    tietoisuuden lisääminen aikuisten erilaista oppimisvalmiuksista ja –tarpeista mm. hankkeessa kehitettävän digitaalisen työkalun ja monikanavaisen verkkomateriaalin sekä koulutusten avulla

-    ohjausosaamisen kehittäminen luomalla uusia alakohtaisia sisältöjä ohjaukseen ja neuvontaan

-    keskustelun herättäminen ja ylläpitäminen aikuisten erilaisista tavoista oppia tekemällä niistä näkyvämpiä

-    selkokielisten ohjeistuksien ja mallien laatiminen aikuiskoulutuksen kehittämisen edellytysten parantamiseksi mm. materiaalien visualisoinnilla

Tutkintojen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta haastaa tutkintojen järjestäjät ottamaan käyttöön asiakaslähtöisiä ja erilaiset oppimistavat huomioivia viestinnän, neuvonnan ja ohjauksen sekä oppimisen palveluja. Näiden osalta järjestetään työpaikkaohjaajille ja arvioijille koulutustilaisuuksia.

Lisätietoja Kehityspäällikkö Virpi Slotte, virpi.slotte@kiinko.fi