KOPPI -Koulutukseen parempia palvelukokemuksia ja innovaatiota

Kiinko on mukana kuuden muun oppilaitoksen muodostamassa hankeverkostossa, jossa jaetaan palveluosaamisen, asiakkaan kuuntelun ja palvelumuotoilun menetelmien osaamista.

Hankkeessa sovelletaan yhdessä menetelmiä koulutuksen prosessien muotoiluun soveltuviksi.

KOPPI -hankkeessa perehdytään muotoiluajattelun ideologiaan sekä GOPP-projektityökalun käyttöön. Näillä menetelmillä ja välineillä uudistetaan ja muotoillaan tärkeimmät koulutuksen ydinprosessit. Hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun ja sen koordinaattorina toimii Perho Liiketalousopisto.

Hankkeen puitteissa olemme osallistuneet koordinaattorin järjestämiin kolmeen työpajaan palvelumuotoilun menetelmistä ja työskentelytavoista. Kiinkossa järjestettiin myös monia sisäisiä työpajoja tarkoituksena rakentaa kasvun edellytyksiä kehittämällä Kiinkon toimintaan asiakaslähtöisesti. Tavoitteet kohdistuivat uusien työnteon tapojen kehittämiseen sekä työprosessien ja lakimuutosten mukanaan tuomiin ammattitutkinto-prosessin uudistamiseen.

Lisäksi järjestimme talon oma palvelumuotoilutyöpajan 30.11.2018, joka keräsi laajan osallistujajoukon koulutushenkilöstöstä (90%). Työpajassa käsiteltiin organisaation muutosta, omien tutkintojen ja alan ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen modulaarisuutta, brändin vahvistamista ja mielikuvaa koulutustarjonnasta kokonaisuudessaan.