EROT – erilaiset oppijat työpaikalla

Hankkeen tavoitteena on erilaisten oppijoiden tunnistaminen ja heidän oppimisprosessinsa tukeminen työpaikoilla. Hanketta rahoittaa Opetushallitus, koordinaattorina toimii Rastor ja partnereina Kiinkon lisäksi Finva ja HAUS.

Olet ehkä kuullut, että jopa 20 %:lla väestöstä on havaittu jonkin tasoista oppimisen vaikeutta, kuten esimerkiksi vaikeuksia keskittymisessä, hahmottamisessa, lukemisessa tai kirjoittamisessa. Oppimisen vaikeudet heijastuvat myös työhön ja oppimiseen. Aikuisen opinnoissa ja osaamisen kehittämisessä työpaikalla tapahtuva oppiminen on usein iso osa oppimista. Siksi on merkittävää, että työntekijää tuetaan oikein myös työpaikalla. 

Hankkeen tavoitteena on yhdessä oppilaitosten ja työelämän toimijoiden kanssa rakentaa toimintamalli, jolla erilaiset oppijat tunnistetaan työpaikoilla ja heitä osataan tukea oikeanlaisin menetelmin. Lisäksi tavoitteena on kehittää työpaikkaohjaajien ja perehdyttäjien osaamista koulutuksilla. Työpaikat saavat myös materiaalia ja työkaluja ohjaamiseen mm. verkkomateriaalin muodossa. Hankkeen vaikuttavuutta mitataan työpaikoilla tehtävällä alku- ja loppukyselyllä.


1. EROT hanke Johdanto


2. EROT hanke Apuvälineet


3. EROT hanke Ilmeneminen


4. EROT hanke Monikanavaisuus


5. EROT hanke Työolosuhteet