Strategiarahoitus 2022: Tietojohtaminen, OKM

Tietojohtamisen hanke vastaa tarpeeseen parantaa tiedon tuotantoon, mittaamiseen, arviointiin ja hyödyntämiseen liittyviä prosesseja valtakunnallisesti kattavan toimijaverkoston kautta.

Eri suuruiset ja eri tiedon tuotannon vaiheissa olevat ammatillisen koulutuksen toimijat luovat yhteisiä toimintamalleja, jakavat tietoa ja osaamista verkostossa ja kehittävät omia tietojohtamisen prosessejaan yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen kautta. ​

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kesto: 1.8.2022-31.12.2023​

Tavoite: Tietojohtamisen hanke vastaa tarpeeseen parantaa tiedon tuotantoon, mittaamiseen, arviointiin ja hyödyntämiseen liittyviä prosesseja valtakunnallisesti kattavan toimijaverkoston kautta. Eri suuruiset ja eri tiedon tuotannon vaiheissa olevat ammatillisen koulutuksen toimijat luovat yhteisiä toimintamalleja, jakavat tietoa ja osaamista verkostossa ja kehittävät omia tietojohtamisen prosessejaan yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen kautta. ​

Olemme mukana seuraavissa työpaketeissa:

Tietojohtamisen prosessit ja osaaminen

Tiedon laadun varmistaminen järjestelmissä

HOKSien laadun ja tiedon oikeellisuuden parantaminen​

Lisätietoja: Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr, Tiia Bueno Vecino, tiia.bueno@kiinko.fi