Kansainväliset kehityshankkeet

EU-hankkeet:

.

Co2olBricks hankkeen Suomen taustaryhmän loppuraportti

Lisätty: 3.1.2014 09:02

Rakennusperintökohteiden energiatehokkuus Itämeren alueen maissa - Co2olBricks hankkeen Suomen taustaryhmän loppuraportti

>> Lue lisää

Co2ol Bricks – julkilausuman juhlallinen allekirjoitus Hampurissa

Lisätty: 13.12.2013 14:04

Hankkeen keskeisimmät tulokset ja toimenpide-ehdotukset koottiin kaikkien projektipartnereiden hyväksymään yhteiseenjulkilausumaan (Joint Declaration), joka allekirjoitettiin hankkeen loppuseminaarissa Hampurissa 3.12.2013.

>> Lue lisää

Co2olBricks-hankkeen Newsletter6

Lisätty: 19.11.2013 13:52

 Lue lisää mitä hankkeessa on saatu aikaan kolmen vuoden aikanaja minkälaisia raportteja eri työpaketeista on valmistunut.

Co2olBricks-hankkeen Newsletter #6 (.pdf, 2.13 MB)

>> Lue lisää

Co2olBricks Newsletter5

Lisätty: 31.7.2013 11:26

Lue lisää Co2olBricks Tulos- ja Joint Declaration -seminaarista 3.12.2013 Hampurissa. Hankkeen loppuseminaarissa esitellään keskeisimmät tulokset ja seremoniatilaisuudessa allekirjoitetaan kaikkien projektipartnerien hyväksymä Joint Declaration.

>> Lue lisää

Kiinteistöalan suomalais-virolainen kehitys- ja koulutushanke SVING

Lisätty: 20.10.2010 13:44

Hankkeessa lisättiin omistajien tietoisuutta omaisuutensa säilyttämisestä ja ylläpitokulttuurista ja halua parantaa ylläpitotoiminnan laatua. Luotiin asiantuntijoille välineitä tuottaa ja tarjota hyvää ylläpitotapaa edistäviä palveluja kiinteistön koko elinkaaren ajan. Lisättiin asukkaiden ja ammattilaisten tietoisuutta kiinteistöjen energiataloudesta ja lisättiin heidän kiinnostustaan energiatehokkuuden parantamiseen. Hanketyön aikana saatettiin yhteen kiinteistöalan toimijoita Suomessa ja Virossa monilta kiinteistöalan sektoreilta. Hankkeen seminaareihin ja workshopeihin on osallistunut mm. asumisneuvojia, asuntoyhdistysten hallitusten jäseniä, isännöitsijöitä, kaupunkikehittäjiä, kiinteistönhoitajia ja rakennusperinnön suojelusta vastaavia virkamiehiä.

>> Lue lisää

CO2OL Bricks - Rakennusperintökohteiden energiatehokkaita korjausmenetelmiä selvitetään EU-hankkeessa

Lisätty: 20.10.2010 13:34

Kiinko osallistuu CO2OLBricks –hankkeeseen, jossa selvitetään rakennushistoriallisesti arvokkaiden kohteiden energiatehokasta korjaamista 9:ssä Itämeren alueen maassa. Tutustu matkaraporttiin opintomatkastamme Leipzigiin ja Denkmal-messuille.

>> Lue lisää