Co2ol Bricks – julkilausuman juhlallinen allekirjoitus Hampurissa

Hankkeen keskeisimmät tulokset ja toimenpide-ehdotukset koottiin kaikkien projektipartnereiden hyväksymään yhteiseenjulkilausumaan (Joint Declaration), joka allekirjoitettiin hankkeen loppuseminaarissa Hampurissa 3.12.2013.

Yhteinen julistus allekirjoitettiin Hampurissa 3.12.2013

Suomesta allekirjoittajana Keijo Kaivanto

Julkilausuman pohjana on toimintamalliehdotus (PolicyPaper), joka koostuu kaikkien partnereiden yhteistyönä tekemistä toimintamalliehdotuksista. Toimintamallin suomenkielinen käännös ja siihen sovitettuna Suomen taustaryhmän näkemykset tarpeellisista toimista hankkeen tulosten jalkauttamiseksi ja jatkokehittämiseksi Suomessa löytyy alla olevasta linkistä.

Historialliset rakennukset voivat täyttää ilmastonmuutokseen liittyvät tavoitteet menettämättä rakennusperintöarvojaan ja ominaispiirteitään edellyttäen, että käytetään oikeita korjausmenetelmiä. Valitettavasti viimeaikaiset havainnot osoittavat, että harkitsematon energiansäästökeinojen käyttö ja tietämättömyys useiden osapuolten taholta johtavat päinvastaiseen tulokseen. On kuitenkin väärin olla toteuttamatta energiatehokkuustoimenpiteitä historiallisissa rakennuksissa. Vain nykyaikainen tavoitteiden asettelu ja siihen kuuluvat energiatehokkuustavoitteet voivat taata historiallisten rakennusten käytön ja siten kulttuuriarvojen säilymisen.

Julistus on osoitettu Euroopan Parlamentin, Euroopan Komission ja Komission pääosastojen päättäjille sekä kansallisille ja alueellisille viranomaisille samoin kuin yleisölle.

Suomen toimintamalli