CO2OL Bricks - Rakennusperintökohteiden energiatehokkaita korjausmenetelmiä selvitetään EU-hankkeessa

Kiinko osallistuu CO2OLBricks –hankkeeseen, jossa selvitetään rakennushistoriallisesti arvokkaiden kohteiden energiatehokasta korjaamista 9:ssä Itämeren alueen maassa. Tutustu matkaraporttiin opintomatkastamme Leipzigiin ja Denkmal-messuille.

CO2OL Bricks hankkeessa selvitetään 9:ssä Itämeren alueen maassa rakennushistoriallisesti arvokkaiden kohteiden energiatehokasta korjaamista kohteiden olemusta turmelematta. Erityisesti Saksassa ja Baltian maissa on runsaasti julkisivuiltaan punatiilisiä rakennuksia, joiden ilme helposti menetetään julkisivujen lisälämmöneristyksiä tehdessä. Hankkeessa selvitään erilaisia energiatehokkaita korjausmenetelmiä ja niiden soveltuvuutta vanhaan rakennuskantaan. Menetelmiä myös kokeillaan pilottikohteissa. Hankkeen aikana saaduista opeista kootaan julkaisuja ja oppimateriaaleja kaikille koulutusasteille.

Suomalaisena partnerina on Kiinteistöalan Koulutussäätiö. Suomen osuus hankkeesta on pieni, varsinaista korjaustoimintaa ei täällä hankkeen puitteissa tehdä. Suomessa lähinnä inventoidaan rakennushistoriallisesti arvokasta asuntokantaa ja levitetään hankkeessa syntyvää uutta tietoa.

Hankkeen pääpartnerina toimii Hampurin kaupunki (Free and Hanseatic City of Hamburg, Ministry of Culture, Sports and Media, Department for Heritage Preservation, Climate Protection).

Hankkeen tiedostoja:

Co2olBricks Tampereen seminaarin 3.4.2013 esitykset:

 

Matkaraportti Kiinkon järjestämään opintomatkaan Leipzigiin ja Denkmal-messuille englanniksi:

  

2. matkaraportti Tukholmaan

Lue lisää toisesta opintomatkastamme Tukholmaan.  Matkaraportissa 

tietoa hyvinkin ajankohtaisesta Husbyn asuinalueesta ja sen energiatehokkuustavoitteista.

Hankkeen uutiskirjeitä:

Rahoittajana toimii Euroopan Unionin Itämeren ohjelma 2007-2013 (Baltic Sea Region Programme 2007-2013).

Baltic Sea Region Programme

Hanke käynnistyy vuoden 2011 alusta ja päättyy vuoden 2013 lopussa.

Lisätietoja:

Vt kehityspäällikkö Virpi Slotte
GSM: +358400641007
virpi.slotte@kiinko.fi