Co2olBricks hankkeen Suomen taustaryhmän loppuraportti

Rakennusperintökohteiden energiatehokkuus Itämeren alueen maissa - Co2olBricks hankkeen Suomen taustaryhmän loppuraportti

Julkaisuun on koottu hankkeen keskeiset tulokset, yhteenveto Suomen taustaryhmän toiminnasta sekä taustaryhmän laatima ehdotus toimintamalliksi Suomessa.

Julkaisusta löytyy myös aihekohtaisesti opastus informaatiolähteille ja hankkeessa mukana olleiden osapuolien yhteystiedot.

Katso raportti E-lehtenä tai lataa raportti PDF-muodossa.