Kiinteistösijoittajat uusien haasteiden edessä

30.08.2022, Aihe: Koulutus / Kirjoittaja Virpi Slotte

Nousevan inflaation ja korkojen maailmassa kiinteistösijoittajat ovat tänä päivänä uuden äärellä. Kiinteistöihin voi sijoittaa monella eri tavalla ja monen erilaisen sijoitusinstrumentin kautta. Alalla toimijoilta vaaditaan kuitenkin aktiivista toimintaa, osaamista sekä tietämystä.

Jatkuvasti muuttavassa maailmantilanteessa myös kiinteistörahoituksen järjestämisessä on eri tapoja, mukaan lukien erilaisten ratkaisuiden yhdistelmät. Kustannustehokkaimpien ja joustavimpien rahoituksen muotojen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin olemassa olevien vaihtoehtojen tuntemista. Esimerkiksi pankkien, rahoitusyhtiöiden ja vakuutusyhtiöiden tarjoamasta lainarahoituksesta, yksityisten sijoittajien ja lainarahastojen tarjoamasta rahoituksesta tai pääomasijoittajien, sijoitusyhtiöiden ja yksityissijoittajien tarjoamasta vieraan ja oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta olisi löydettävä se sopivin yhdistelmä.

Rahoituksen eri vaihtoehtoja käsiteltiin hetki sitten päättyneessä Kiinteistörahoituksen koulutusohjelmassa, joka jatkoi laajentaen sitä edeltävän Kiinteistösijoittamisen koulutuksen sisältöjä. Aloitusjakson aikana perehdyttiin vieraaseen pääomaan kiinteistösijoituksissa ja pankkilainoituksen edellytyksiin.

KAS asuntojen talousjohtajan Susanna Vartiaisen mukaan Aalto-yliopiston rahoituksen professorit antoivat hyvän teoreettisen ja akateemisen pohjan liiketoiminnan rahoitusedellytyksille ja rahoitusratkaisuihin. Käytännön näkökulmia kiinteistösijoitustoimintaan saatiin pankkisektorin toimijoiden sekä suurten kiinteistöalan yritysten edustajilta. Hänen tavoitteenaan oli perehtyä rahoitukseen kokonaisuudessaan ja erityisesti vapaarahoitteisten kiinteistöjen rahoitukseen.

Monille muillekin juuri kokonaisuuden hahmottaminen ja rahoituksen moninaisten mahdollisuuksien tai toisaalta toimintaympäristön reunaehtojen tiedostaminen oli avartavaa.

Pandia Oy projektipäällikkö Anna Hirvosen mielestä Kiinkon Kiinteistörahoituksen koulutus jopa ylitti odotukset: ”Olin jo pidempään miettinyt, että haluaisin laajentaa osaamistani rahoituksen saralla. Asiaa oli kattavasti. Kävimme läpi yleisesti rahoitusmarkkinoita ja rahan saatavuutta sekä kiinteistörahoituksen lähteitä. Sain hyvän yleiskuvan rahoituksesta kokonaisuudessaan ja samalla focus oli kuitenkin kiinteistöliiketoiminnassa. Sain tavallaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla.”

Elite Alfred Bergin vuokraustoiminnasta vastaavan Esa Käkelän mielestä koulutuksessa oli erinomaisia luennoitsijoita, jotka käsittelivät aihetta monipuolisesti ja laaja-alaisesti. Luentojen taso oli laadukasta, vierailijoina oli niin Aalto-yliopiston professoreita kuin Suomen johtavien kiinteistötoimijoiden pitkäaikaisia konkareita.

Harjoitusten myötä osaamisen syventämistä

Esan sanoin kassavirtamiehelle erityisen mieluisia olivat laskuharjoitukset, joissa käsiteltiin kiinteistösijoittamista tällä kertaa rahoittajan näkökulmasta. Myös muiden mielestä ”kotiläksyinä” tehtävät laskuharjoitukset tukivat ja syvensivät jaksolla opittuja asioita. Erityisen ilahduttavaa oli myös se, että lähipäivien aikana keskusteluiden lomassa sovittiin esimerkiksi kahdenkeskisiä tai pienen porukan sparraustuokioita haasteellisempien kohtien läpikäymiseen. Ehkä juuri tämän seurauksena kaikki koulutukseen osallistuneet myös valmistuivat ajoissa eikä tekemättömiä töitä jäänyt kenenkään pöydälle odottamaan.

Laskuharjoitusten lisäksi koulutuksen opinnot vietiin teoriasta käytäntöön viimeiselle jaksolle valmisteltujen ryhmätöiden avulla, kuten Anna hyvin kiteytti asian. Hänen mukaansa koulutuksessa päästiin pohtimaan yhdessä ryhmätöiden kautta kiinteistöyhtiöiden velkaisuutta sekä velkaisuuden riskejä eri toimijoille. Samoin ryhmän tuella tutustuttiin erilaisiin rahoitusratkaisuihin, niiden rakenteisiin sekä velkavaihtoehtoihin. Niitä tukivat myös velan kannattavuudesta tehdyt laskuharjoitukset.

Opiskeluryhmässä oli kiinteistösijoittamisen ja -rahoituksen osaajia eri puolelta Suomea ja koulutuksessa pääsi näin myös verkostoitumaan. Tämä todettiin yleisesti varsinkin lähijaksoille osallistuneiden keskuudessa. Koulutukseen oli mahdollista osallistua hydriditoteutuksena ja täysin etänä opiskelleenkin pääsivät hienosti ryhmätöiden tekemiseen osallisiksi vaikkei verkostoituminen ehkä muuten ollut aivan yhtä kattavaa.

Ajassa pysyminen ja katsaus tulevaisuuteen

Päätösjaksolla käytiin lävitse kiinteistörahoitukseen vaikuttavia trendejä ja kehityssuuntia. Heikentyvä talous ja kiristyvät rahoitusolot ovat haaste rahoitusvakaudelle. Ja kun päälle lisätään nopeasti nousseet ja yhä nousevat korot sekä inflaatio, niin kiinteistösijoittamisen ja -rahoituksen järjestäminen edellyttää jatkossa uudenlaista ajattelua.

Susanna arvosti sitä, että koulutusohjelmassa oli huomioitu myös nykyinen maailmantilanne ja sen vaikutukset kiinteistöliiketoimintaan: ”Koulutuksessa käytiin läpi inflaation ja korkojen vaikutuksia kiinteistösijoituksiin sekä koko ajan kasvavan vihreän rahoituksen merkitystä tämän päivän kiinteistörahoitusratkaisuissa. Erityisen antoisaa oli ajankohtainen EU taksonomia -luento, joka on herättänyt paljon keskustelua kiinteistöalalla.”

Lähipäivien aikana tarjottiin käytännön esimerkkejä myös kiinteistökehitys- ja rakennushankkeiden rahoittamisesta sekä rahoitusratkaisujen monipuolistamisen mahdollisuuksista yrityksen siirtyessä pankkimaailmasta bondimaailmaan. Mielenkiintoinen luento yleishyödyllisestä toimijasta listautuneeksi kiinteistösijoitusyhtiöksi kuvasi sitä, kuinka yhtiön rahoitusrakenne muuntuu yhtiön muutoksen myötä. Aalto-yliopiston professori antoi monipuolisesti teoreettisia sekä käytännön näkökulmia rahoitusmarkkinoiden toiminnasta.

Kiinkon koulutusten teoriaosuuksia ei koeta kuiviksi, todellisuudesta irrallaan oleviksi kyhäelmiksi, vaan tiivistymiksi kertyneestä kiinteistösijoittamisen- ja rahoituksen koetellusta tiedosta. Tämän vuoksi alalla vasta jonkun aikaa olleiden lisäksi myös pitkänkin työskentelykokemuksen omaavat ammattilaiset pystyvät tämän koulutuksen avulla kartuttamaan osaamistaan.

”Pääsin syventämään kiinteistörahoituksen osaamistani Kiinkon järjestämällä kiinteistörahoituksen kurssilla. Suosittelen lämpimästi kurssia kaikille kiinteistörahoituksesta kiinnostuneille.” Esa Käkelä, Vuokrauspäällikkö, Elite Alfred Bergin

”Kiinteistörahoituksen koulutus oli kattava kokonaisuus kiinteistösijoitusalan rahoituksesta ja rahoitusmarkkinoista. Teoria ja käytäntö kulkivat käsikädessä ja antoivat hyvän pohjan opinnoille. Suosittelen koulutusta!” Susanna Vartiainen, talousjohtaja, KAS asunnot Oy

”Kaiken kaikkiaan olin todella tyytyväinen, että osallistuin tälle kurssille ja voin lämpimästi suositella tätä kurssia kaikille kiinteistörahoituksesta ja yleisestikin rahoituksesta kiinnostuneille.” Anna Hirvonen, Project Manager, Pandia Oy

Tutustu alkaviin koulutusohjelmiin alla olevista linkeistä:

Kiinteistösijoittaminen

Kiinteistörahoitus

*****

Virpi Slotte toimii Kiinkon kehityspäällikkönä (R&D) mottonaan: Learning is a treasure which accompanies its owner everywhere. 

Kirjoita kommentti