Vastuullisuuden pienet ja hyvät teot

19.11.2021, Aihe: Green Office / Kirjoittaja Mari Vuorela

Kiinteistö- ja rakentamisala on merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen torjumisessa ja toimialalla tehdäänkin jo valtavasti hyviä asioita ilmastonmuutoksen eteen. Osaaminen ja tahtotila vaikuttaviin ratkaisuihin kehittyvät jatkuvasti.

Myös me Kiinkolla haluamme tehdä vastuullisia valintoja omassa toiminnassamme. Vuonna 2019 aloitimme yhteistyön uusia hiilinieluja luovan Puunin kanssa. Puuni uudelleen metsittää joutomaa-alueita edistäen luonnon monimuotoisuutta.

Selvitimme, millaiset ympäristövaikutukset yhdellä kiinteistöalan suurimmista seminaaritapahtumista on, ja kuinka paljon voimme niihin vaikuttaa. Huipputapahtuman toteuttaminen rakentuu useista palasista ja hiilijalanjälki syntyy järjestäjien ja osallistujien monista valinnoista.

Laskimme yhdessä Puunin asiantuntijoiden kanssa Kiinteistöalan Vuosiseminaarin 2019 jättämän hiilijalanjäljen: yli kuudensadan osallistujan tapahtuma tuotti 83t kiloa hiilidioksidia ilmakehäämme. Merkittävin osuus hiilijalanjäljestä koostui pääosin matkustamisen päästöistä, jotka vastasivat 89% kokonaispäästöistä. Ruuan osuus kokonaispäästöistä oli 11%. Jätteiden osuus kokonaispäästöistä oli alle prosentin luokkaa.
Voit lukea lisää raportistamme: Kiinteistöalan Vuosiseminaarin hiilijalanjälki - ilmastolupauksista toimintaan - Ajankohtaiset - Ajankohtaista - Etusivu (kiinko.fi)

Hiilijalanjäljestä kompensointiin

Koska tavoitteenamme oli tehdä ympäristövastuullisia tekoja, halusimme kompensoida Kiinteistöalan Vuosiseminaarista aiheutuneen hiilijalanjäljen kaksinkertaisena. Se vastasi 443 puun istuttamista poistamaan ilmakehästä hiilidioksidia. Kevään 2020 aikana Mikkelin Suonsaareen istutettiin siperianlehtikuusta ja rauduskoivua kompensoimaan aiheuttamiamme hiilidioksidipäästöjä. Kasvaessaan puut sitovat ilmasta 160t kiloa hiilidioksidia.

Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa 2021 kerroimme tämän ilmastotyön etenemisestä. Puiden istuttamisesta on kulunut lähes kaksi vuotta. Taimet ovat lähteneet hyvin kasvamaan ja korkeimmat ovat jo parimetrisiä. Vielä muutama vuosi lisää, niin maisema on hyvin erilainen kuin tänä syksynä.

Miltä Suonsaaressa näyttää nyt? Puunin tieteellinen johtaja Juha Siitonen kävi tarkastamassa metsityksen tilanteen 27.9.2021.

Sanoista tekoihin

Yhdessä olemme muuttaneet vanhan peltoalueen monimuotoiseksi sekametsäksi. Pienetkin ilmastoteot voivat toimia esimerkkinä ja käynnistää jotain suurempaa.

Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa 2021 puhuimme vastuullisuudesta osana rakennetun ympäristön muutosta ja kehitystä erilaisista näkökulmista.

"Pystyisimmekö rakentamaan uudiskohteet "born neutral" ajatuksella, jossa rakentamisen aikaiset hiilidioksidipäästöt lasketaan ja hyvitetään. Näin saisimme uudistuotannon käynnistymään ilman lisärasitetta ilmakehälle?" "Ja jos oikein suomalaisittain asiaa ajatellaan, mehän voisimme luoda "born negative" konseptin ja ylikompensoida rakennusvaiheen hiilidioksidipäästöt.", ehdottaa Puunin Co-founder Joona Puhakka.

KIINKO_VUOSISEMINAARI2021_Joona_Puhakka_2000px-2

Emme pysty muuttamaan menneisyyttä, mutta luomme tulevaisuutemme.

****

Mari Vuorela on Kiinkon viestintäpäällikkö, jonka työssä yhdistyvät kiinteistö- ja rakentamisalan osaamisen kehittäminen, tapahtumat ja viestintä. Aina tilaisuuden tullen, hän haaveilee kaukomatkoista ja lämpöisistä kesäpäivistä mökkilaiturilla Etelä-Karjalan kauniissa maisemissa.

Kirjoita kommentti