Tekninen ylläpito

Teknisen ylläpidon koulutustarjonta

Pysy ajan hermolla jatkuvasti muuttuvalla teknisen ylläpidon alalla kouluttautumalla. Kiinkossa saat vahvan ymmärryksen nykytekniikasta: opit toimimaan sujuvasti digimaailmassa ja hyödyntämään älytekniikan tuomia mahdollisuuksia.

Saat myös valmiudet vastata korjausrakentamisbuumin sekä tietoturva- ja sisäilma-asioiden tuomiin haasteisiin. Tule keskustelemaan ja verkostoitumaan muiden alasi ammattilaisten kanssa. Osaamisesi kehittymisen kautta viet eteenpäin koko organisaatiosi toimintaa.

Teknisen ylläpidon osaamispolut

Tekninen-yllapito

Koodit osoittavat suositellun lähtötason ja osaamisen koulutukseen osallistumiseen.

Täydentäjä

Opiskelija tulossa alalle tai hän on työskennellyt alalla vähän aikaa. Hän saattaa tuntea koulutuksen aihepiiriä jonkin verran.

Koulutus ei edellytä aikaisempia opintoja tai työkokemusta alalta.

Taitaja

Opiskelija toimii alan tehtävissä ja tuntee koulutuksen aihepiiriä melko laajasti.

Koulutuksessa edellytetään alan peruskäsitteiden tuntemusta aikaisempien opintojen tai työkokemuksen kautta.

Expertti

Opiskelija on alansa vahva asiantuntija ja toimii alan vaativissa tehtävissä.

Koulutus edellyttää alan koulutusta ja usean vuoden kokemusta alan tehtävissä.

  

Teknisen ylläpidon koulutusohjelmat

Jos toimit asiantuntija- tai esimiestehtävissä ja olet mukana kiinteistöalan, kiinteistön ylläpidon, kiinteistöpalvelualan tai rakennuttamisen projekteissa, tämä koulutus vastaa tarpeisiisi. Koulutuksessa pääset yhdistämään alan viimeisimmän tietotaidon työhösi: soveltavissa osuuksissa luodaan vahva perusta osaamisellesi viemällä asiat käytäntöön. Tarjoamme kattavan tietopaketin toimintaympäristöstä ja projekteista, kiinteistöliiketoiminnasta, kiinteistön ylläpidosta, sisäilmastosta sekä korjaus-, lisä- ja muutostyörakennuttamisesta. Saat lisäksi selkeitä ratkaisuja esimiestyössä onnistumiseen. Kirjallisessa projektityössä pääset syventymään valitsemaasi aihealueeseen.
Haluatko nousta erityisasiantuntijaksi, jonka puoleen käännytään haastavienkin tilanteiden edessä? Koulutuksessa hiotaan huippuunsa teknisen isännöitsijän ja managerin tehtävissä tarvittavat taidot. Käyt asiantuntijoiden ja muiden samassa asemassa olevien kanssa käytännönläheisesti läpi arjessa eteen tulevia tilanteita saaden niihin hoitamisen malleja. Syvennät osaamistasi energiatehokkuuden kehittämisessä, putkistojen sisäpuolisissa korjausmenetelmissä, talotekniikkasaneerauksien tilaajatoiminnassa ja valvontasuunnittelussa sekä veden- ja kosteudeneristyksen varmistamisessa.
Koulutuksessa laajennetaan isännöitsijöiden ammattiosaamista teknisiin isännöinti- ja managerointitehtäviin. Vahvan osaamispohjan lisäksi saat koulutusohjelman hyväksytysti suoritettuasi oikeuden käyttää ansiokasta tutkintonimikettä Teknisen isännöitsijän peruskoulutus ja tutkinto PerusTEK™. Peruskoulutuksen ja tutkinnon suorittanut asiantuntija hahmottaa kokonaiskuvan teknisen isännöinnin ja manageroinnin tehtävistä sekä kehittyy hallitsemaan työssä vaadittavat taidot. Pääset kes- kustelemaan asiantuntijoiden kanssa ja ammentamaan vinkkejä käytännön tilanteisiin. Perehdyt teknisen ylläpidon ja korjaus- töiden hallintaan, talotekniikkaan, kunnossapitovastuun jakautumiseen, kiinteistöpalvelujen hankintaan, viranomaisyhteistyöhön ja turvallisuustekijöihin – saaden ajantasaista tietoa ja viimeisimpiä vinkkejä.


Kaikki alueen koulutukset: Teknisen ylläpidon koulutukset »
PEL- ja YPEL pätevöityneet henkilöt löytyvät ARAn sivuilta: www.energiatodistusrekisteri.fi »

  

katja_haarma2

Liiketoimintajohtaja
Katja Haarma

(09) 3509 2920, 040 572 8057, katja.haarma@kiinko.fi

Suna Pyykkö

Koulutuspäällikkö
Suna Pyykkö

(09) 3509 2954, 0400 885 919, suna.pyykko@kiinko.fi

Marianne Vuorenmaa

Koulutuskoordinaattori
Marianne Vuorenmaa

(09) 3509 2917 040 866 7918, marianne.vuorenmaa@kiinko.fi

hanne_valtonen

Koulutuskoordinaattori
Hanne Valtonen

(09) 3509 2973, 0400 792925, hanne.valtonen@kiinko.fi