Isännöinnin visio 2020

Tutkimus: Isännöinniltä halutaan asumispalveluiden koordinointia

Isännöintipalveluiden kehittämistarpeita selvitettiin Isännöintiliiton Kiinteistöalan Koulutussäätiön rahoituksella teettämässä verkkohaastattelussa. Isännöintiliitto halusi verkkohaastattelun avulla selvittää asiakaskentän, erityisesti hallituksen jäsenten näkemyksiä siitä, mitä isännöintipalveluissa pitää kehittää, mitä uutta tarvitaan, mitä aivan muuta palvelua tarvitaan ja mitä isännöintipalvelussa pidetään tärkeänä.

Taloyhtiöiden hallitusten jäsenet ja osakkaat laajentaisivat isännöintiä taloyhtiön johtamisesta monipuoliseksi asumispalveluiden verkoston johtamiseksi. Tulevaisuudessa isännöintiyritys voisi välittää valmiiksi kilpailutettuja ja luotettavaksi havaittuja kodinhoitopalveluita tai vaikkapa tietonikkareille datahotellia.

Moni vastaajista haluaisi isännöintiyritykseltä entistä monipuolisemmin palveluita. Isännöintiyritysten toivotaan välittävän kaikenlaisia asumiseen liittyviä palveluita. Isännöinnin toivotaan myös järjestävän koulutusta ja lakipalveluita. Verkkohaastattelussa nousee vahvasti esiin henkilökohtaisen palvelun tarve.

Osa vastaajista ei kaipaa uusia palveluita vaan toivoo isännöinnin keskittyvän nykyisten palveluiden hoitamiseen mahdollisimman laadukkaasti. Nykyisten palveluiden tärkeimpinä kehittämiskohteina pidetään hallitustyötä ja isännöinnin ammattitaitoa.

- Isännöinniltä odotetaan palveluita, jotka luovat viihtyisää ja vaivatonta asumista. Isännöinnin halutaan myös huolehtivan siitä, että kiinteistön ja erityisesti oman asunnon arvo kehittyy suotuisasti, Isännöintiliiton kehityspäällikkö Heikki Kauranen vetää yhteen tuloksia.