Tulevaisuuden rakennettu ympäristö
18.3.2025

Muutos on aina myös mahdollisuus.

Tulevaisuuden rakennettu ympäristö -seminaarissa pohditaan liiketoimintamallien, innovaatioiden ja edelläkävijyyden näkökulmasta kiinteistö- ja rakentamisalan roolia kestävän kehityksen haasteen ratkaisemisessa.
Seminaari toimii alustana uusimman tutkimustiedon ja
rohkeimpien visioiden jakamiseen alan osaajien kesken.

Tutustu koulutukseen »