Vuoden luennoitsijalla toive huolehtimisen vaalimisesta

20/12/2017 / Kirjoittaja Virpi Slotte

”Johtajaa ei muisteta sen perustella, mitä hän on tehnyt vaan siitä, miten hän on kohdellut muita”, totesi Kiinkon vastavalittu ykkösluennoitsija. Järjestyksessä 22. vuoden luennoitsija on tänä vuonna Aksios Oyn toimitusjohtaja Tommi Kokonaho, joka ei jää sanattomaksi keskusteltaessa johtamisesta. Esimiestaitojen lisäksi hänen repertuaariinsa kuuluvat yritysstrategioiden jalkauttamisen, liikkeenjohdon ja myynnin koulutukset.

Tommi on tuttu näky Kiinkon käytävillä jo vuosien takaa. Erityisesti JETin eli Johtamisen erikoisammattitutkinnon ja AIT® Ammatti-isännöitsijätutkinnon koulutusten opiskelijat ovat päässeet kuulemaan hänen monia, usein käytännön kokemuksesta kumpuvia oppejaan. Niiden ytimessä on lähes poikkeuksetta sana huolenpito. Tämä työelämässä harvemmin esillä oleva käsite on tervetullut lisä kiinteistöalan johtamiskäytäntöihin.

Koska tulokset saadaan aikaan ihmisten avulla ja heidän kanssaan, johtaminen on ennen kaikkea yhteistyössä toimimista. Ihmisistä huolehtimiseen liittyy niin kiinnostus, arvostus, innostaminen kuin vahvuuksien hyödyntäminen ja puheeksi otto. Nämä asiat toteutuvat harvoin ilman riittävää rohkeutta toimia avoimesti. Tommin mukaan johtamisen oikeudenmukaisuutta vähentää selvästi se, että päätökset tehdään kaukana työntekijöiden arjesta. Sekään ei innosta, jos kiitosta saa vain esimieheltä eikä työkavereilta ja asiakkailta – tai pahimmassa tapauksessa vain asiakkailta.

Muita Tommin pulppuavassa puheessa esiintyviä aiheita ovat hyvinvointi ja sähläys. Hyvinvoivalla työpaikalla jää enemmän tunteja työn tehokkaaseen tekemiseen ja vähemmän aikaa sähläämiseen ja virheiden korjaamiseen. Tältä osin hän näkee myönteisiä kehittymisen merkkejä viimeisen vuosikymmenen aikana, kun toiminta on monin osin ammattimaistunut. Kiinteistöala kehittyy ja omaksuu uusia tapoja toimia - ei ehkä ihan etulinjassa - mutta parempaan suuntaan ollaan menossa.

Omasta elämästään Tommi on kertonut lukioiässä havaitussa lukihäiriöstään ja kirjoittamastaan A:n papereista. Sitkeydestä ja aidosta kiinnostuksesta oman oppimiskyvyn kehittämiseen kertoo se, etteivät nämä lähtökohdat lannistaneet miestä vaan hän pääsi oikeustieteelliseen ja valmistui aikanaan juristiksi.

Katso lisää Tommi Kokonahon ajatuksia videolta aiheesta: "Kuinka kehittää johtajuutta kiinteistöalalla"

 

Vuoden Luennoitsija 2017 Tommi Kokonaho

Kirjoita kommentti