Yhdessä kehittämällä kohti arjen ja opiskelun sujuvaa yhteispeliä

18.12.2023, Aihe: Osaamisen kehittäminen / Kirjoittaja Ninni Yletyinen

Kiinkon vuosittainen opiskelijafoorumi järjestettiin tänä vuonna 24. marraskuuta. Opiskelijafoorumiin kutsutaan joka vuosi kaikki Kiinkossa ammatti- tai erikoisammattitutkintoa suorittavat opiskelijat, joille Kiinko haluaa tarjota matalan kynnyksen väylän saada äänensä kuuluviin ja osallistua Kiinkon tutkintokoulutusten kehittämiseen.

Opiskelijoiden näkökulma ammatillisten koulutusten sisältöön ja toteutustapoihin on meille Kiinkossa tärkeä kanava tutkintokoulutusten jatkuvaan parantamiseen. Opiskelijoilta saatu palaute antaa suunnan ammattitutkintokoulutuksien ja tutkintojen ohjaamisen kehittämiseen tutkintojen perusteiden puitteissa. Kiinkossa voi opiskella tutkinnon viidessä eri ammattitutkintokoulutuksessa, 11 eri suuntauksessa.  

Yhteistyössä opiskelijoiden kanssa toimintaa kehittämällä voimme tarjota jatkuvasti ajantasaista, laadukasta ja mielekästä koulutusta, josta hyötyvät sekä opiskelijat yksilöinä ammattitaitoaan kehittämällä, että työnantajat, kun työntekijöiden osaaminen karttuu ja näkyy arkipäivän työnteossa. 

Tänä vuonna Opiskelijafoorumissa pääsimme miettimään sitä, millaiset työskentelytavat toimivat parhaiten etä-, lähi- tai hybridityössä ja opiskelussa, kuinka henkilö voi itse varmistaa parhaan tehokkuuden omissa tehtävissään, ja miten tällaisten asioiden tulisi näkyä Kiinkon koulutuksissa. 

Kiusana monella on nykyään niin yleinen kiire, että kehittämällä koulutusprosesseja yhä yksinkertaisemmiksi ja sujuvammiksi helpotamme opiskelua ja tuemme tutkinnon suorittajien Kiinko-taipaletta yhä paremmin. Opiskelijoilta saadussa palautteessa toistuivat kiitokset Kiinkosta saadusta tuesta tutkinnon suorittamisessa; tukea saa nopeasti ja matalalla kynnyksellä, Kiinkolaiset ovat helposti lähestyttäviä ja kouluttajatkin jakavat yhteystietonsa mielellään yhteydenottoja varten. 

Opiskelijafoorumi toimii Kiinkon arvojen mukaisesti 

Rohkeasti ajattelemalla laatikon ulkopuolelta, 

Yhdessä tekemällä ja kehittämällä 

Innostaen jatkuvaan parantamiseen. 

Opiskelijafoorumin tarkoituksena on tuoda tutkinto-opiskelijoiden ääni kuuluviin ja auttaa kehittämään tutkinnon suorittamista Kiinkossa. Opiskelijafoorumin perusteena on Laki ammatillisesta koulutuksesta 2017/531 § 106. 

*****

Ninni Yletyinen toimii koulutussuunnittelijana rakennuttamisen ja valvonnan koulutusalueella ja työskentelee valvojien ja kuntotarkastajien pätevyyskoulutusten sekä Kiinkon huipputapahtumien parissa. 

1200x628_Liitutaulu_0622 Ninni

Kirjoita kommentti