Oppiminen ei ole parsakaalia

25.02.2020, Aihe: Osaamisen kehittäminen / Kirjoittaja Heli Peltonen

”Oppiminen ei ole parsakaalia, joka pitää kuorruttaa suklaalla, jotta se menisi paremmin alas. Oppiminen on mieletön kolmen tähden Michelin ateria.”

Filosofi Lauri Järvilehto on kuvannut otsikon ajatuksessa oppimisen mielekkyyttä nerokkaasti (Uusi koulutus -foorumi, Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista, Sitra, 2017). Miten sitten saamme oppimisen tuntumaan elämykseltä pakkopullan sijaan? OECDn 19.2.2020 julkaistussa Continuous Learning in Working Life in Finland -arvioinnissa Suomelle annetaan suosituksia jatkuvan oppimisen kehittämisestä. Raportin mukaan oppiminen tapahtuu hyvin vahvasti työpaikoilla ja työtehtävissä ja yhtenä suosituksena OECD tarjoaakin Suomelle koulutustarjonnan ja työelämän tarpeiden vastaavuuden lisäämistä. Tästä voimme päätellä opiskelun mielekkyyden ja työelämälähtöisyyden korreloivan keskenään.

Työelämä oppimisympäristönä

Sitra puolestaan julkaisi muutama viikko sitten Elinikäinen oppiminen Suomessa 2019 -tutkimuksen tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin mm. sitä, millainen oppimisympäristö työelämä on ja miten työelämä tukee oppimista. Vastaajista 68 % uskoo, että heidän työssään tapahtuu viiden seuraavan vuoden aikana muutoksia, joiden takia omaa osaamista kannattaa kehittää. Vastausten mukaan työelämässä osaamista kehittävät etenkin muiden kanssa työskentely ja muilta oppiminen sekä uusien asioiden ja työtapojen kokeilu.

Broccoli1

Sitran tutkimuksen vastanneiden mukaan työelämässä oppimista rajoittivat mm. ajan puute sekä riittämätön tieto koulutusmahdollisuuksista. Samat asiat nousivat esiin kysyttäessä, millaista tukea osaamisen kehittämiseen kaivattiin. Avoimissa vastauksissa korostuivat taloudellinen tuki, koulutusmahdollisuudet, oman osaamisen arviointi sekä mentorointi.

Opiskelun käytännön järjestelyt

Tutkimukseen vastanneista työelämässä olevista noin neljännes oli viimeisen vuoden aikana kehittänyt osaamistaan osallistumalla verkkokoulutuksiin. Myös oppimisessa hyödynnettävät välineet ja opiskelun käytännön järjestelyt vaikuttavat mielekkyyden kokemukseen. Opiskelu täytyy voida yhdistää saumattomasti muuhun elämään.

Verkko-opiskelun etuna suhteessa perinteiseen lähiopetukseen onkin juuri joustavuus. Verkkoaineistot on valmiiksi pilkottu pieniin kokonaisuuksiin, joihin opiskelija voi perehtyä itselleen sopivana ajankohtana. On paljon helpompaa löytää arjesta 15 minuutin pätkiä esimerkiksi kirjanpidon perusteiden opiskeluun kuin irrottautua töistä päiväksi ja matkustaa paikan päälle asiantuntijaa kuuntelemaan.

Broccoli2

 

Opiskelijan aiemman kokemuksen ja lähtötason ymmärtävä verkkoaineisto voi itsessään olla elämyksellinen. Opiskelijaa motivoiva ja vuorovaikutuksellinen aineisto tarjoaa opiskelijalle onnistumisen kokemuksia ja mahdollistaa opiskelun omaan tahtiin.

Osaamisen kehittäminen uudistaa työelämää

Yleisen tutkimustiedon sekä oheisten ajankohtaisten tutkimustulosten valossa työntekijät ovat motivoituneita kehittämään osaamistaan vastaamaan työelämän ja kulloistenkin työtehtävien muutoksia. Koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten vastuulla on tarjota työelämän toimijoille koulutusta, joka varmistaa, että jokainen voi elämänsä ja työuransa aikana opetella uutta ja täydentää osaamistaan tarpeen mukaan. Ja niin, että osaamisen kehittäminen tuntuu kolmen Michelin tähden veroiselta elämykseltä.  

*****

Heli Peltonen toimii verkkokoulutuspäällikkönä mottonaan "Muutos on kaiken todellisen oppimisen lopputulos" (Leo Buscaglia)

Kirjoita kommentti