Kiinkon käytävillä kuuluu asiakkaan ääni

30.04.2018, Aihe: Osaamisen kehittäminen / Kirjoittaja Mirka Jokela

Kiinkon opiskelijafoorumi on nyt virallisesti käynnissä. Käynnistimme tänä keväänä Kiinkon opiskelijafoorumin, johon kutsuimme pitkissä koulutusohjelmissa mukana olevia opiskelijoitamme. Olemme kiinnostuneita kuulemaan opiskelijoidemme palvelutarpeista ja haluamme kehittää koulutuksiamme asiakaskeskeisesti. Kiinko on aina tehnyt monipuolista yhteistyötä asiakkaiden ja opiskelijoiden kanssa, opiskelijafoorumi tuo meille vielä yhden tavan lisää saada opiskelijan ääni kuuluville. Opiskelijafoorumi liittyy myös tämän vuoden alusta voimaan tulleeseen ammatillisen koulutuksen reformiin. Haluamme entisestään edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista.

Ensimmäisen opiskelijafoorumin tapaamisen aiheena oli Kiinkon tuottama asiakaskokemus. Osallistujia pyydettiin luotsaamaan tietä kohti unelmien opintoja. Asiakaskokemus ja asiakkaan ääni kiinnostavat Kiinkoa, siihen on pureuduttu myös Kiinkossa käynnissä olleen palvelumuotoiluprojektin kuluessa. Meillä on syytä taputtaa itseämme hartioille, sillä meille on kevään kuluessa vahvistunut se, minkä tiesimme jo entuudestaan; tunnemme asiakkaamme aika hyvin. Monet asiakaskokemusta penkoessamme esiin tulleet asiat ovat niitä samoja, joita itse olemme nostaneet tärkeimmiksi kehittämisen kohteiksi ja joita olemme jo lähteneet uudistamaan.

Asiakkaidemme unelmien opinnot järjestetään ammattikoulureformin hengessä. Koulutuksilta toivotaan juuri omaan osaamistarpeeseen osuvaa ajankohtaista uutta osaamista, esimerkiksi tarpeeksi syvyyttä asiantuntijatason erityisosaamisen kehittämiseen. Koulutuksilta toivotaan käytännön esimerkkejä ja tiedon soveltamista, mutta toisaalta myös teoreettista tietoa, joka ankkuroi oman työn laajempaan kokonaisuuteen. Kiinkoon on helppo tulla, olemme alalla tunnettu kouluttaja ja koulutuksemme ovat arvostettuja. Vahva side työelämään on Kiinkon valtti.

Kiinkon opiskelijat ovat omista opinnoistaan vastuun ottavia aikuisia. He hyötyvät opintojen alussa laadituista selkeistä pelisäännöistä ja aikatauluista, tarpeisiin vastaavasta ohjauksesta ja sanallisesti annetusta arvioinnista. Kiinkossa kouluttautuva arvostaa uuden oppimista ja itsensä kehittämistä. Ryhmä on tärkeä tuki ja inspiraation lähde.

Palvelumuotoilu, sidosryhmäyhteistyö ja opiskelijafoorumi muiden yhteistyömuotojen muassa auttavat kirkastamaan palvelumme olennaisimman ytimen. Haluamme pitää huolta siitä, että pystymme jatkossakin tarjoamaan asiakaskokemuksia, jotka vastaavat aidosti asiakkaidemme tarpeisiin. On hienoa, että käytössämme on erilaisia foorumeita, jotka auttavat meitä pysymään oikealla polulla.

Kiinko_Rakennuskohteetpieni

Mirka Jokela on projektisuunnittelija, joka on vetänyt Kiinkossa palvelumuotoiluprojektia tavoitteenaan auttaa kiinkolaisia tutkimaan omaa toimintaansa asiakkaiden tarpeiden näkökulmasta. Jos Mirka saisi päättää, hän käyttäisi kaiken vapaa-aikansa sotkemalla kätensä maaliin ja suihkisi siveltimellä taideteoksia paperille.

Kirjoita kommentti