Johtamisen osaamista tarvitaan erityisesti haastavina aikoina

26.10.2023, Aihe: Osaamisen kehittäminen / Kirjoittaja Eeva-Sofia Hiscock

Loistavan kapteenin vakaa käsi, kirkas mieli ja koko miehistöön vetoava karisma pääsevät oikeuksiinsa vasta kunnon myrskyssä. KiRa-alaa riepotellaan nyt melkoisesti.

Kokeneetkin johtajat tarvitsevat vaikeassa paikassa uusia oivalluksia ja vahvistusta tekemiselleen. Jos joskus, niin nyt johtamisen eri osa-alueiden taitavimpien asiantuntijoiden alustukset, KiRa-johtajien yhteiset keskustelut ja jokaisen oma henkilökohtainen kehittämistehtävä tulevat alan erilaisissa organisaatioissa todella tarpeeseen.

Kiinkon johtamiskoulutuksissa korostuvat kokonaiskuva ja verkostot. Haastavissa tilanteissa johtajan suurin arvo organisaatiolle voi olla hänen laaja kokonaiskuvansa yli ajan ja oman organisaation tekemisen. Sellainen näkemys yhdistettynä vahvoihin ja monipuolisiin verkostoihin luo johtajalle valmiudet nähdä toimivia ratkaisuja ja tehdä rohkeita päätöksiä epävarmuudenkin äärellä. Ajatukset ja ideat muilta toimialoilta voivat olla yhtä silmiä avaavia kuin verkostoituminen samanhenkisten, tietojaan ja taitojaan aktiivisesti päivittävien johtajien kanssa.

Alamme oman johtamiskoulutusohjelman KiRa JOKO:n keskeisenä ideana onkin tuoda samaan pöytään sekä geneerisen johtamisen ja edelläkävijäalojen parhaat toimintamallit että kiinteistö- ja rakentamisalan erityispiirteet ja meille erityisen tärkeät aiheet. KiRa JOKO:n aihealueista puolet käsitellään alan näkökulmasta, alan asiantuntijoiden johdolla ja vain KiRa-alan osallistujien kesken. Toinen puolisko koulutusohjelmaa toteutetaan yhdessä toisen JOKO-ryhmän kanssa, jolloin johtamisen geneerisempiä teemoja käsitellään laajemmalla skoupilla, parhaita käytäntöjä yli toimialarajojen sparraillen.

Kehitämme ja toteutamme KiRa JOKO:a hyvästä syystä yhdessä Tampereen yliopiston kanssa. Yliopiston ja Kiinkon vahvuudet johtamiskoulutusten järjestäjinä täydentävät erinomaisesti toisiaan. Tampereen yliopistolla on monipuolinen paletti JOKO-ohjelmia, joita kehitetään paitsi toisistaan erillisinä kokonaisuuksina myös yhtenä tuoteperheenä. Professorit ja huippututkijat pääsevät jatkojalostamaan tutkimustulostensa hyödynnettävyyttä useilla rinnakkaisilla foorumeilla. Kiinkolla puolestaan on alaa tasapuolisesti edustavista arvostetuista asiantuntijoista koostuvan kouluttajakaartimme ja muiden verkostojemme välityksellä sekä laaja-alaista että syvällistä ymmärrystä monimuotoisesta KiRa-alasta kaikkine koukeroineen.

KiRa JOKO:n kehittämisessä meille vähintäänkin yhtä tärkeä kumppani kuin Tampereen yliopisto on Kiinkon asiakaskunta. Voimme tarjota alan tarpeita palvelevaa koulutusta vain tekemällä kanssanne tiivistä yhteistyötä, kuuntelemalla ja ymmärtämällä teitä. Haluamme asettaa KiRa-alan osaamisen riman korkealle, minkä voimme tehdä vain yhteistyössä kanssanne, arvojemme mukaisesti: rohkeasti – yhdessä – innostaen.

KiRa-alan yhteen kokoava Kiinteistöalan Vuosiseminaari järjestetään marraskuussa, ja tänäkin vuonna siellä jaetaan juhlallisesti Rakli ry:n myöntämät Kiinteistöjohdon sertifioinnit (KJs). Sertifioinnin vaatimukset antavat hyvän tuen ja raamit KiRa JOKO:n asemoimiselle suhteessa alan substanssikoulutuksiin. Arvostan KJs:ää erityisesti siksi, että se edellyttää pohjatutkinnon, työkokemuksen ja syventävien substanssiopintojen lisäksi myös johtamiskoulutuksen suorittamista. Pidän yhtenä hyvän johtajan tunnusmerkkinä sitä, että hän haluaa kehittää jatkuvasti ydinosaamistaan ja itseään johtajana. Organisaation toimintatavat kehittyvät toki siinä samalla.

KiRa-alalla on kauniisti sanottuna paljon potentiaalia monessa asiassa. Innovatiivisuus ja edelläkävijyys ovat kyllä ulottuvillamme ja ilmastonmuutoksen pysäyttämisen avaimet sekä digitalisaatioon perustuvan alustatalouden herruus suorastaan hopealautasella edessämme. Liikehdintä korkeimmalle asetettuja tavoitteita ja systemaattista uudistumista kohti on kuitenkin jokseenkin hajanaista. Huippuunsa viritetty osaaminen on toki vahva valttikortti kaikissa alan työtehtävissä, mutta ehkä kriittisimmän tärkeää siinä porukassa, joka näyttää muille suuntaa.

*****

Eeva-Sofia Hiscock on Kiinkon liiketoimintajohtaja, joka vastaa yhdessä tiiminsä kanssa johtamisen, kiinteistöliiketoiminnan, kiinteistönvälityksen ja taloushallinnon koulutuksista. Eeva-Sofia on työskennellyt aiemmin Aalto-yliopiston Kiinteistötalouden tutkimusryhmässä ja väitellyt rakennetun ympäristön roolista kestävässä kehityksessä. Vapaa-aikanaan Eeva-Sofia harrastaa liikuntaa ja lukemista – molempia mieluiten raikkaassa ulkoilmassa.

1200x628_Liitutaulu_0622 ESH

Kirjoita kommentti