Vahvista johtajuuttasi ja kasvata verkostoja KiRa JOKOssa

26.08.2020, Aihe: Koulutus / Kirjoittaja Tiia Nurminen

Kiinkolaiset piipahtivat tapaamassa sijoitusjohtaja Jennifer Eloheimoa, joka vastaa Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöstä. Ajatuksena oli jutella siitä, millaisia kokemuksia hänellä oli Kiinteistö- ja rakennusalan JOKO -johtamiskoulutusohjelmasta.

JenniferEloheimo1200x628

Jennifer suoritti PGP -koulutusohjelman muutama vuosi sitten Kiinkossa ja totesi sen hänelle oikein toimivaksi. Hän koki PGP:n täydentävän loistavasti juristin koulutusta sekä alalta hankittua työkokemusta. Halu kehittää osaamista seuraavaksi johtajuudessa laittoi Jenniferin pohtimaan osallistumista JOKO-koulutusohjelmaan.

Painavimmat syyt osallistua nimenomaan kiinteistö- ja rakennusalan johtamiskoulutusohjelmaan olivat hyvät kokemukset aiemmasta koulutuksesta Kiinkossa, jossa osallistujat olivat samalta alalta. Keskustelut olivat syvällisempiä saman alan asiantuntijoiden kanssa. Jennifer sanoi ymmärtävänsä ajatuksen, että on mukavaa, jos koulutusohjelmaan osallistujat tulevat eri aloilta. Näin omaa verkostoaan voi laajentaa entisestään. Heidän kanssaan on kuitenkin joskus vaikeampi keskustella, sillä työnkuva ja toimintaympäristö sekä intressitkin ovat niin erilaisia.

Kiinteistö- ja rakennusalan JOKO järjestetään Tampereen yliopiston kanssa yhteistyössä, jolloin osa jaksoista mahdollistaa verkostoitumisen myös muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. ”Valitsin KiRa JOKO:n myös siksi, että oman alan edustajien lisäksi paikalla on myös uusia ihmisiä. Heidän kauttaan oppii itsekin lisää ja saa uutta näkökulmaa omaan työskentelyyn, mikä on myös todella tärkeää” Jennifer täsmensi.

Mitä koulutus sinulle antaa?

”Työkaluja johtajuuteen ja uusia näkökulmia miten voin parantaa jokapäiväistä tekemistäni. Lisäksi myös työkaluja niihin hetkiin, kun haluaa pysähtyä miettimään ja palata koulutuspäivän dioihin. Huomasin myös, että on paljon tietoa, mitä en edes huomannut oppivani koulutuksessa. On paljon asioita, mitä ei pysty suoraan sanoa oppineensa, mutta on kuitenkin sisäistänyt, oivaltanut tai tehnyt koulutuksen aikana. Tämä oli mielestäni todella hyvä asia. ” Jennifer pohti. Koulutuksessa tulee vastaan asioita, jotka huomannut jo osaavansa, mutta myös paljon aivan uusia taitoja tai asioita, joita ei ole edes tullut ajatelleeksi aiemmin. ”Nämä asiat olivat myös mielestäni todella tärkeitä, sillä näistä sain vahvistusta omaan osaamiseeni, mutta myös uusia taitoja ja oppeja omaan tekemiseeni.” Jennifer vahvistaa.

Kenelle koulutus mielestäsi sopii?

JOKO -koulutusohjelma on suunnattu johtajille ja johtaville asiantuntijoille. Näin oli Jenniferin ryhmässäkin. ”Yhteistä meillä kaikilla oli jo hieman pidempi työkokemus. Eli ehkä heille, jotka tulevat suoraan koulun penkiltä, koulutus ei sovi. Koulutuksesta saa paljon enemmän irti, kun on jo hieman kokemusta niin itse työstä kuin johtajuudestakin. Kun on jo kokenut hieman tilanteista päätöksenteosta ja vastuun ottamisesta, sopii hyvin joukkoon.

Ei kuitenkaan kannata odottaa aivan loppuun asti. Kouluttautuminenhan on tärkeää aina silloin tällöin. Eli jos tarvitsee uusia näkökulmia, tukea omaan osaamiseen tai haluaa vain uudistaa omaa työotettaan, on koulutus varmasti paikallaan.” Jennifer kannustaa. Johtajuus on taito, jota voi kehittää aina, ja toisaalta johtajuuden kysymyksiä on mahtava päästä sparrailemaan oman kuplan ulkopuolelle. JOKO -ryhmässä yksi avaintekijä on luottamus. Ryhmän sisällä on pystyttävä halutessaan puhumaan asioista melko avoimesti, luottamuksella.

Pieni ryhmä luo vahvan verkoston

Jennifer kiitteli Kiinkon koulutuksien pieniä ryhmiä ja panostusta niiden toimivuuteen sekä alkukankeuden poistamiseen. Kun oppii tuntemaan toiset, uskaltaa myös itse puhua ja toimia ryhmässä paljon avoimemmin. ”Olisi hyvin yksinäistä vain kuunnella luentoja ja seurata niitä passiivisesti sivusta. Keskustelut toivat paljon ja uskon, että niin sain myös paljon enemmän irti kuin mistään muusta koulutuksesta. Tämä on mielestäni ollut yksi parhaimmista puolista Kiinkolla.” Jennifer summaa.

Kiinkon koulutukset ovat toimineet alustana verkostoitumiselle kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijoille jo yli 40-vuotta. Asiat alustetaan huippuasiantuntijoiden valmennuksessa ja vaihdetaan ajatuksia sekä kokemuksia muiden toimijoiden kanssa. Koulutus luo uusia mahdollisuuksia kehittää omaa ja yrityksen toimintaa avartaen paitsi näkemyksiä myös tarjoillen vahvoja verkostoja kiinteistöalan laajalla kentällä.

Oppiminen usein tapahtuukin todellisuudessa vasta koulutusohjelman jälkeen, kun käsitelty asia pulpahtaa eteen työelämässä ja haaste on helppo taklata koulutuksessa käytyjen keskustelujen ansiosta. Pyrimme Kiinkossa myös vahvistamaan osallistujien keskinäistä keskustelua sekä yhteydenpitoa koulutuksien jälkeenkin. Se on muuten mittaamattoman arvokas anti, joka näistä koulutusohjelmista kaiken opin lisäksi osallistujille jää.

*****

Tiia Nurminen toimii koulutuspäällikkönä kiinteistöliiketoiminnan koulutusalueella, vastaten mm. Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen PGP, Kiinteistö- ja rakennusalan JOKO-johtamiskoulutuksesta sekä Kauppakeskusliiketoiminnan johtaminen koulutusohjelmista. Vapaa-ajallaan Tiia puuhastelee palveluskoiralajien parissa tai yrittää vetreyttää itseään joogan avulla.

Kirjoita kommentti