Vahva osaaminen ja työkokemus mahdollistivat tutkinnon

04.03.2020, Aihe: Koulutus / Kirjoittaja Heli Peltonen

Kiinkon koulutuskoordinaattori Kirsi Mykkänen-Vesalainen sai helmikuussa Liiketoiminnan ammattitutkinnon tutkintotodistuksen. Kirsi keskittyi tutkinnossaan Liiketoiminnan palvelujen osaamisalaan. Tutkinnon voi suorittaa Kiinkossa myös taloushallinnon tai kiinteistövälitysalan osaamisiin keskittyen.

Kirsin vahva osaaminen ja laaja alan työkokemus antoi mahdollisuuden suorittaa tutkinto suoraan näytöin eli Kirsi arvioitti osaamisensa työpaikalla, ilman osallistumista lisäkoulutukseen.

KirsiMykkänenVesalainen1200x628

Kysyimme Kirsin ajatuksia opiskelusta, osaamisen kehittämisestä sekä tutkinnon suorittamisesta.

Mistä ajatus tutkinnon suorittamiseen lähti?

Koulutuskoordinaattorina teen töitä opiskelijoiden ja ammatillisten tutkintojen parissa. Liiketoiminnan ammattitutkinto tuli tutkintojärjestelmään uutena tutkintona ja perehdyin sen tutkintojen perusteisiin voidakseni ohjata Kiinkon opiskelijoita tutkinnon suorittamisessa. Huomasin, että tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset vastasivat lähes täydellisesti sitä, mitä päivittäin teen ja millaisista työtehtävistä päiväni muodostuvat.

Miten tutkinnon suorittaminen eteni? Millaisia vaiheita siinä oli?

Keskustelin tutkinnon suorittamisen mahdollisuudesta meillä Kiinkossa ensin Liiketoiminnan ammattitutkinnosta vastaavan koulutuspäällikön kanssa. Kuvasin hänelle ne työhöni kuuluvat tehtävät, prosessit ja dokumentit, jotka mielestäni vastasivat tutkinnon edellyttämää ammattitaitoa.

Kävimme ohjaajan kanssa läpi tutkintoon kuuluvien kolmen tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset suhteessa työtehtäviini. Tein tutkinnon osa kerrallaan suunnitelman, jossa kerroin, millaisissa työtehtävissä tai millaisilla dokumenteilla näytän osaamiseni ja ammattitaitoni. Näyttösuunnitelmaa tehdessäni keskustelin kollegoideni ja esimieheni kanssa osaamisen näyttämisen tavoista. Keskustelut ja sparrailu omalta osaltaan kirkastivat ajatustani siitä, miten parhaiten voin todentaa osaamiseni. Tutkinnon suorittamisessa suunnitelmallisuus ja aikatauluissa pysyminen ovat olennaisessa roolissa.

Osaamisen osoittaminen näytöillä

Tein näytöt kahdessa osassa, kukin tutkinnon osa arvioitiin toki erikseen. Työelämän arvioijakseni pyysin esimieheni, joka tuntee työtehtäväni ja toimintaympäristöni ja jolla on pitkä kokemus alalta.

Näyttötilanteet itsessään olivat hyvin keskustelevia. Arvioija saattoi esimerkiksi pyytää minua tarkentamaan jotakin kuvaamaani prosessia ja omaa rooliani siinä. Näyttö on myös oppimistilanne, ja arvioijan tekemien tarkennusten ja kysymysten avulla sain omaan osaamiseeni uusia näkökulmia kaikkien näiden vuosien jälkeen!

Mikä merkitys tutkinnolla sinulla on?

Tutkinnon suorittaminen on sekä itselle, työyhteisölle että asiakkaille todiste ammattitaidosta. Tutkinto tekee osaamisesta näkyvää ja olen tyytyväinen, että suoritin tutkinnon. Siitä voi viestiä vaikka lisäämällä sähköpostiallekirjoitukseen tutkinnon lyhenteen LTAT.

Mitä antaisit neuvoksi niille, jotka juuri nyt miettivät opiskelua ja tutkinnon suorittamista?

Tutustu ammatillisten tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa. Vertaa sinua kiinnostavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksia omiin työtehtäviisi. Saatat huomata, että päivittäiset työtehtäväsi vastaavat tutkinnon ammattitaitovaatimuksia. Ole yhteydessä Kiinkoon. Meillä henkilöstö miettii yhdessä kanssasi, miten arjen tekemisesi ja osaamisesi tehdään näkyväksi.

Ole rohkeasti Kiinkoon yhteydessä ja tee sinäkin osaamisestasi näkyvää!

*****

Heli Peltonen toimii verkkokoulutuspäällikkönä mottonaan "Muutos on kaiken todellisen oppimisen lopputulos" (Leo Buscaglia).

Kirjoita kommentti