Paluu tulevaisuuteen?

19.05.2020, Aihe: Koulutus / Kirjoittaja Anna-Liisa Sarasoja

Keväällä 2019 sain pyynnön Kiinkon Eevalta tulla mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan uutta Kiinteistöjohtamisen koulutuskokonaisuutta. Ajatus houkutteli, olihan minulla työhistoriassa yli 10 vuoden jakso kiinteistöjohtamisen koulutuksen parissa työskentelemistä Aalto-yliopistossa, mutta toisaalta olin ollut jo lähes saman ajan jo muissa tehtävissä. Rohkenisinko palata menneisyyteeni? Vai olisiko kyseessä kuitenkin paluu tulevaisuuteen? Olenhan aina pitänyt koulutusmaailmaa kurkistusikkunana tulevaisuuteen. Mikään ei ole inspiroivampaa ja innostavampaa kuin sparrailu ja ajatustenvaihto samasta asiasta kiinnostuneiden opiskelijoiden ja alan huippuluennoitsijoiden kanssa. Sen pidempää miettimättä suostuin siis mukaan.

Eevan kanssa meille muotoutui varsin toimiva ja innostava suunnittelu- ja toteutusyhteistyön malli: teimme käytännössä kaiken yhdessä – minä pääkouluttajana ja Eeva koulutussuunnittelijana, välillä me molemmat kouluttajina ja koulutussuunnittelijoina. Koulutusohjelman suunnitteluvaiheeseen osallistuivat myös omien erikoisalojensa asiantuntijat, jotka toimivat ohjelman jaksoilla luennoitsijoina ja kouluttajina.

Suunnittelutyön lopputuloksena muotoutui koulutusohjelma, joka rakentui viidestä jaksosta ja projektityöseminaarista. Kukin jakso piti sisällään seminaaripäivän ja intensiivipäivän. Jaksojen teemat valittiin siten, että kiinteistöjohtamisen kaikki näkökulmat tulivat katettua, mutta toisaalta mukaan saatiin ajankohtaisia ja läpileikkaavia teemoja:

  • jakso 1: Uusia työnteon tapoja tukeva toimitila- ja työympäristöjohtaminen (FM)
  • jakso 2: Kiinteistöjen hallinnan, ylläpidon ja käytettävyyden johtaminen (PM)
  • jakso 3: Kiinteistöomaisuuden ja -varallisuuden johtaminen (AM)
  • jakso 4: Proptech, rakennusten älykkyys ja digitalisoituvat kiinteistöpalvelut
  • jakso 5: Kestävän kehityksen haaste ja tulevaisuuden rakennettu ympäristö

Seminaaripäivinä kuultiin alan parhaiden asiantuntijoiden esityksiä ja teemaan liittyviä caseja ja intensiivipäivinä keskityttiin opitun tiedon soveltamiseen ryhmätehtävissä sekä –keskusteluissa. Ryhmän keskinäiset sparrailut ja tiedonvaihto olivatkin palautteen perusteella monelle kurssilaiselle parhaimpia anteja ja toisaalta myös sitä, mitä kurssilaiset etukäteen odottivat ja toivoivat.

Pienryhmätyöskentelyä ja vertaisoppimista tapahtui myös projektityössä, jota tehtiin koko kurssin ajan nivoen jaksoilla opittuja asioita hypoteettisten, mutta realististen case-organisaatioiden haasteisiin. Kurssin viimeisessä lähipäivässä eli projektityöseminaarissa kuultiinkin kurssilaisten kattavia esityksiä siitä, minkälaisen toimitilaratkaisun kansainvälinen IT-yritys aikoo toteuttaa, millainen on teollisuusyrityksen kiinteistöstrategia tai miten kunta aikoo luoda uutta imagoa ja innovatiivisia palveluja kuntalaisille tila- ja kiinteistöratkaisujen kautta.

Kurssin osallistujat tulivat erilaisista taustoista. Osa kurssilaisista työskenteli yrityksen kiinteistöyksikössä, osa julkisella puolella tilayksikössä ja osa palveluntuottajan roolissa. Osan tausta oli tekninen, osan talouspainotteinen ja osan muita selkeämmin tila- ja ihmisnäkökulmaan keskittynyttä. Näin ollen heillä oli hyvin erityyppisiä ajatuksia ja odotuksia siitä, mitä osa-aluetta he tulivat vahvistamaan kurssille. Kaikkia yhdisti kuitenkin halu oppia uutta ja jakaa omaa tietoaan sekä kokemuksiaan muille kurssilaisille. Kurssilaisten erilaisten taustojen lisäksi koulutusohjelman uudenlainen modulaarinen rakenne mahdollisti yhteiset seminaaripäivät Kiinteistösijoittamisen ja Rakentamisen johtamisen koulutusohjelmien kanssa, mikä toi mukanaan vielä oman lisänsä oppimiseen ja keskusteluihin.

Mielestäni koulutusohjelma tarjosi kurssilaisille valtavan hyvän katsauksen ja työkalut koko kiinteistöjohtamisen kenttään. Lisäksi se auttoi ymmärtämään, miten kiinteistöjohtaminen voi tuottaa lisäarvoa organisaation ydintoiminnalle, henkilöstön hyvinvoinnille ja työn tuottavuudelle. Äärimmäisen tärkeää ja relevanttia tietoa siis kaikille, jotka ovat tekemisissä etenkin toimitilavuokralaisten ja käyttäjäorganisaatioiden kanssa! Kurssilla käydään läpi kiinteistöjohtamisen tutkittua teoriaa ja innovatiivisia sekä konkreettisia yritysratkaisuja sopivassa tasapainossa. Näin kurssilaiset saivat monipuolisen kattauksen erilaisia työkaluja ja malleja, joita he voivat soveltaa omassa työssään.

Tämä nousi hyvin esille myös kurssipalautteessa:

”Teoriapohjainen lähestymisnäkökulma oli jokaisella luennoitsijalla hiukan eri, mikä piti ehdottomasti mielenkiintoa yllä. Itse pidin myös siitä, miten kokonaisuus oli jäsennelty. Intensiivipäivän materiaali johdatteli hienosti seminaaripäivään. Case-esitykset olivat mielestäni myös erittäin mielenkiintoisia.”

”Parasta koulutuksessa oli huikeat luennoitsijat ja monipuolinen koulutussisältö sekä keskustelut ja kokemusten jako muiden osallistujien kanssa. Useissa Kiinkon koulutuksissa mukana olleena voin taas kerran sanoa, että nämä ovat laadukkaita kokonaisuuksia, joita voin vilpittömästi suositella kollegoille!”

Koulutusohjelman lopuksi päästiin testaamaan myös virtuaalioppimista, sillä pandemia alkoi laajeta juuri ennen neljättä jaksoa. Jouduimme melkein lennosta muuttamaan suunnitelmia ja kurssin kaksi viimeistä lähijaksoa toteutettiin verkko-opetuksena. Siitäkin selvittiin, vaikka täytyy kyllä myöntää, että lähioppiminen ja –opettaminen on hauskempaa kuin virtuaalinen. Onneksi kerkesimme tutustua toisiimme hyvin ensimmäisillä jaksoilla, joten virtuaalinenkin yhteydenpito sujui helpommin.

Koulutusohjelman suunnittelu ja toteuttaminen olivat todella mukava kokemus, ja nyt kun ensimmäinen kurssi on paketissa, voin todeta olevani todella iloinen, että lupauduin vuosi sitten lähtemään tähän mukaan. Opin itsekin valtavasti uusia asioita ja inspiroiduin niin luennoitsijoiden esityksistä kuin mahtavien kurssilaisten kanssa käydyistä keskusteluista sekä oivalluksista eli todellakin koin paluun tulevaisuuteen.

Iso kiitos kaikille kurssilaisille ja varsinkin Kiinkon Eevalle mahtavasta yhteistyöstä ja hyvistä keskusteluista!

Anna-Liisa Sarasoja 

PS. Lupasin lähteä mukaan toteuttamaan uutta kurssia syksyllä eli toivottavasti näemme siellä!

*****

Anna-Liisa Sarasojalla on lähes 20 vuoden kokemus kiinteistöjohtamisen toimintakentästä, jossa hän on toiminut eri rooleissa: opiskelijana, opettajana, tutkijana, konsulttina, asiantuntijana ja liiketoiminnan johtajana. Tällä hetkellä Anna-Liisa toimii Newsec Property Asset Managementin varatoimitusjohtajana ja vastaa kaupallisista kiinteistöjohtamispalveluista. Ennen Newsecille tuloa Anna-Liisa toimi 10 vuoden ajan Aalto-Yliopistossa kiinteistöjohtamisen ja kiinteistöliiketoiminnan opetuksen ja tutkimuksen kehittäjänä ja toteuttajana. Anna-Liisan intohimona on kiinteistöalan kehittäminen ja ihmisten innostaminen kehittymään ja kehittämään.

Kirjoita kommentti