Konmaria kiinkolaisittain

19/02/2018 / Kirjoittaja Mirka Jokela

Ammattitutkintoja koskeva ammattikoulureformi, lakiuudistus, tuli voimaan tämän vuoden alusta. Lain keskeisiä periaatteita ovat osaamisperusteisuus ja asiakaskeskeisyys. Jatkossa ammatillisen koulutuksen tärkein tehtävä on tuottaa yksilöllistä ammatillista osaamista joustavasti opiskelijoiden ja työelämän tarpeiden mukaan. Kiinko on ollut aktiivisesti mukana jo reformin valmisteluprosessissa ja on valmistautunut ahkerasti sen voimaan tuloon jo pitkän aikaa.

Lakimuutokseen vastaaminen on kuin muuttaisi asunnosta toiseen: On pakko miettiä mitä pakkaa mukaan, mitkä laatikot viedään varastoon ja mitä ei enää tarvitse. Uudessa asunnossa tuntuu kodikkaalta, kun ympärillä on paljon tuttuja tavaroita. Ne on vain järjestetty uudelleen uuteen ympäristöön ja mukaan on niistä valittu vain parhaat palat. Lattialla komeilee uusi matto ja ikkunoissa uudet verhot, kun vanhat eivät oikein sopineet uuteen tilaan. Vanhaan kotiin on hetken ikävä, mutta uusi koti voittaa pian puolelleen.

Ihan yhtä lailla lakimuutos pakottaa toimijat miettimään omaa toimintaansa ja organisoimaan sen uudelleen. Kiinko on hyödyntänyt muutoksessa palvelumuotoilun ajatuksia ja menetelmiä. Palvelumuotoilussa puhutaan asiakaskokemuksesta. Katse käännetään kohti asiakkaan tarpeita: tarkastellaan asiakkaan kulkemaa polkua ja kosketuspisteitä palvelun tuottajan kanssa. Olemme miettineet asiakkaan kokemusta tarkkaan. On pohdittu sitä, mitä uusi laki tarkoittaa käytännössä ja miten meillä voidaan sitä soveltaa. Tavoitteena on jatkossakin tarjota asiakkaalle laadukasta opetusta.  Tavoitteena on myös tuottaa entistä parempia asiakaskokemuksia, myös ammattitutkintojen ulkopuolella.

Kehittämistyössä on hyödynnetty palvelumuotoilun keinoin asiakashaastatteluiden lisäksi työpajatyöskentelyä, johon on osallistunut kiinkolaisten lisäksi myös opiskelijoita ja yhteistyökumppaneita. Tunnemme asiakkaamme ilmeisen hyvin, mikä näkyy siinä, että kiinkolaisten ajatukset aikuisena oppimisesta, opiskelusta, tavoitteista ja arvioinnista ovat hyvin samanlaisia opiskelijoiden kanssa.

Kiinkon opiskelija on itseohjautuva aikuinen, joka ottaa vastuun omien opintojensa etenemisestä, mutta joka hyötyy tiedon palastelemisesta sopiviin kokonaisuuksiin, sovituista etapeista, joustavista aikatauluista ja tarvittaessa saatavilla olevasta tuesta. Kiinkosta haetaan ajankohtaista tietoa ja asiantuntemusta nimenomaan omalta alalta. Opintojen myötä pysähdytään miettimään omia työn tekemisen tapoja ja urasuunnitelmia. Suuntana on opiskeltavan asian aktiivinen käsittely; omakohtainen pohtiminen, linkittäminen käytännön työhön, verkostoituminen ja kokemuksien jakaminen.  Kiinkossa asiantuntijat kohtaavat toisensa ja yhdessä syntyy jotain enemmän.

Palvelumuotoiluprojekti on kirkastanut Kiinkossa kuvaa siitä, mikä on asiakkaan kannalta toiminnassa tärkeää. Sillä on vaikutusta tapaamme tehdä asiakaspalvelua, mutta myös esimerkiksi opintojen ohjaukseen, opetuksen toteuttamiseen ja arvioinnin suorittamiseen.

Nyt aletaan siirrellä huonekaluja.

Palvelumuotoilu

____________________

Mirka Jokela

Mirka Jokela on projektisuunnittelija, joka vetää Kiinkossa palvelumuotoiluprojektia tavoitteenaan auttaa kiinkolaisia tutkimaan omaa toimintaansa asiakkaiden tarpeiden näkökulmasta. Jos Mirka saisi päättää, hän käyttäisi kaiken vapaa-aikansa sotkemalla kätensä maaliin ja suihkisi siveltimellä taideteoksia paperille.

Kirjoita kommentti