Kirjoittajan profiili

Tiia BuenoVecino

Koulutuspäällikkö Tiia Bueno Vecino on toiminut pitkään isännöinti- ja johtajuuskoulutuksien sekä ammattitutkintojen parissa Kiinkossa. Hän on opiskellut itse koko ajan työnohella. Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogin opintojen (2018) opinnäytetyö käsittelee Asumisneuvojan koulutuksen vaikuttavuutta asumisneuvojien ammatillisuuteen. Työhön voi tutustua http://www.theseus.fi/handle/10024/140350

Tilaa kirjoittajan blogikirjoitukset RSS-syötteenä

Asumisneuvojien ammatillisuutta kehittämässä – koulutuksella on vaikuttavuutta

07/03/2018 • Kirjoittaja: Tiia BuenoVecino

Ammatillisuuden kehittäminen on muuttunut entistäkin tärkeämmäksi, sillä muuttuvat työympäristöt, työpaikat, työtehtävät ja ammateissa vaadittava osaaminen edellyttävät jatkuvaa, elinikäistä oppimista ja ammatillisen osaamisen ylläpitämistä ja täydentämistä.

>> Lue lisää