Tiedossa kasvua

09.08.2022, Aihe: Kiinteistöala / Kirjoittaja Mari Vuorela

Brändi rakentuu yhä uudelleen jokaisessa yksittäisessä kohtaamisessa asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Jokainen on omalla työllään ja toiminnallaan vastuussa siitä, että brändiin liitettävät mielikuvat vastaavat sille asetettuja tavoitteita. Hoitamalla brändi pystyy kasvamaan ja kehittymään.

Kiinko on vienyt yli neljävuosikymmentä kiinteistö- ja rakentamisalan ammattilaisten ja yritysten osaamista ja alan kehitystä eteenpäin. Olemme vaikuttava, pitkäjänteinen ja korkealaatuinen koulutuskumppani. Tuemme alan toimijoiden menestystä, luomme alustaa keskusteluille ja yhteisille onnistumisille. Avullamme tieto jalostuu taidoksi, toiminnaksi ja tuloksiksi.

Kiinko on innostavan ja rohkaisevan kouluttajan lisäksi myös osaamista arvostava työyhteisö, johon halutaan sitoutua. Yrityksen pitkä historia kertoo sen, että se on elävä ja aikaansa mukautuva. Juuri siitä syystä koimme tärkeäksi tarkastella brändiämme ja vahvistaa brändimielikuvaa vastaamaan tämän hetken tavoitteitamme. Toteutimme yhdessä Perjantai Markkinointiviestinnän asiantuntijoiden kanssa brändityön, jonka tuloksena pääsemme työskentelemään entistä kirkkaamman ja yhtenäisemmän brändin alla.

Arvoista brändilupaukseen

Kiinkon arvot ovat toimintamme perusta. Rohkeasti tavoittelemme uutta. Yhdessä viemme koko alaa eteenpäin. Ymmärrämme, että vaikuttavasti innostaen syntyy paras lopputulos.

Monipuolisten koulutusten ja tapahtumien kautta autamme asiakkaitamme kehittämään liiketoimintaansa, verkostoitumaan, haastamaan itseään ja oppimaan uutta. Visiomme on olla asiakkaiden ykkösvalinta vaikuttavan osaamisen kehittämisessä. Sen mahdollistajina ovat syvä asiakasymmärrys ja verkostoituminen, parhaat ja sitoutuneimmat asiantuntijakouluttajat ja verkostot, kattavin koulutustarjonta ja vaikuttava kumppanuus.

Kiinko_Brändikuvat 2000px-1 (26)

Brändin rakentamisessa oleellista on viestien, viestinnän tyylin ja visuaalisen ilmeen toteutuminen määritellyllä tavalla. Visuaalisessa brändityössä on tärkeää uskollisuus brändin persoonalle ja identiteetille. Silloin se palvelee koko brändiä ja strategiaa. Visuaalisuudella on suuri rooli mielikuvien luomisessa ja tukemisessa. Onnistuakseen ilmeen täytyy olla selkeää, helposti ymmärrettävää ja uskottavaa.

Osana brändityötä päivitimme myös visuaalista ilmettämme. Yhtenäisellä graafisella ilmeellä jäämme kiinteistö- ja rakentamisalan ammattilaisten mieleen ja pysymme tunnistettavina ja kiinnostavina. Kiinkon visuaalisessa ilmeessä näkyvät iso ja vahva typografia, tunnistettavat värit ja ilmava yleisilme. Käytämme markkinointi- ja viestintämateriaaleissa dokumentaarisia ja meille räätälöityjä brändikuvia. Kuvien tyyli on kirkas ja ilmava ja niiden näkökulmat ovat eläviä ja mielenkiintoisia. Kuvien keskiössä on ihminen, kuten arvoissamme ja toiminnassamme.

Brändipersoonamme on kuunteleva ja kuuleva: Kiinko sitoutuu asiakkaittensa tavoitteisiin ja toimii luotettavana ja asiantuntevana kumppanina. Kiinko avartaa ajattelua, rakastaa hyviä keskusteluja ja kannustaa pohtimaan asioita uusista kulmista. Varmuutta toimintaan tuo vaikuttava vuosikymmenten kokemus. Kiinko on edelläkävijä, joka tukee kiinteistöalan menestymistä henkilökohtaisella, kuuntelevalla otteella.

Kun valitsee Kiinkon, on tiedossa kasvua.

Kiinko_Brändikuvat 2000px-1 (39)

Tässä kirjoituksessa esillä olevat brändikuvat on ottanut valokuvaaja Pekka Rousi tiimeineen upeassa AnnaK koulutus- ja studiotilassamme Helsingin Annankadulla.

*****

Mari Vuorela on Kiinkon viestintäpäällikkö, jonka työssä yhdistyvät kiinteistö- ja rakentamisalan osaamisen kehittäminen, tapahtumat ja viestintä. Aina tilaisuuden tullen hän haaveilee kaukomatkoista ja lämpöisistä kesäpäivistä mökkilaiturilla Etelä-Karjalan kauniissa maisemissa.

Kirjoita kommentti