Miksi omistaa, jos saamme asioita käyttöön muutenkin?

13.11.2019, Aihe: Kiinteistöala / Kirjoittaja Virpi Slotte

Miksi meidän pitäisi omistaa asioita, jos saamme ne käyttöömme muutenkin? Kiinteistöjen omistamisen ja teknologisen kehityksen suhteesta puhunut Antony Slumbersin mielestä tulevaisuudessa ei tarvitsekaan. Syitä tähän on monia.

AntonySlumbers1200x628

Teknologian kehitys jatkuu ja AI on kaikkialla. Algoritmit ja AI-palvelut tulevat merkitsemään valkokaulustyöläisille samaa kuin traktorin yleistyminen viljelijöille. Teknologia, joka lisää dramaattisesti kunkin työntekijän tuottavuutta, vähentää vääjäämättä tarvittavien työntekijöiden kokonaismäärää. Tällä on puolestaan suora vaikutus tilan tarpeeseen.

Teknologian kehityksen rinnalla myös työn luonne muuttuu. Kaikki, mitä on jäsennettävissä, toistettavaa ja ennustettavaa, automatisoituu. Slumbers nostaa tämän rinnalle paljon puhutun luovuuden. Koneet ovat erinomaisia löytämään ratkaisuja, mutta meidän pitää edelleen muotoilla oikeat kysymykset. Suuri osa tekemistämme töistä vaatii paljonkin luovuutta, harkintaa, empatiaa ja muita sellaisia taitoja, joita tekoäly ei hallitse kovin hyvin – ainakaan vielä. Meidän ei kannattakaan kilpailla koneiden kanssa sellaisten asioiden hoitamisessa, joissa ne päihittävät kykymme mennen tullen.

Uudenlaisen työn myötä myös työnteon tilat on suunniteltava sitä varten. Aiheestaan selvästi innostuneen asiantuntijan mukaan aikaisempien vuosikymmenien työn ympärille suunnitellut toimistot ovat auttamattomasti vanhentuneita. Joustava työskentely on tulevaisuuden työpaikan selkeä piirre. Tarvitsemme ”toimistoja”, jotka katalysoivat human skills -taitoja, jotka tarvitsevat vuorovaikutus- ja kohtaamispaikkoja spontaaneille keskusteluille.

Kysymykseen miten meillä menee, Leesmanin index ei anna kovin mairittelevia lukuja: vain 57% sanoo, että heidän työpaikkansa on tuottavuuden kannalta optimaalinen ympäristö. Työpöydän keskimääräinen hyödyntämisaste jää 40% ja käyttäjäkokemus peräti ”a double #Fail”

Kaikki rakentuu reaaliaikaiseen dataan. Rakennusten osalta lämpötilaan, ilman laatuun, valaistuksen ja meluun. Tilojen käytön osalta käyttöasteeseen, muihin haluttuihin olosuhteisiin sekä asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin. Tietoa on jo nyt valtavasti. Sen merkitys tulee entisestään kasvamaan mutta osaammeko hyödyntää sitä? Onko meillä riittävästi osaamista käyttäjäkokemuksen tulkintaan? Kykenemmekö rakentamaan kestävän businessmallin?

Slumbersin mukaan ratkaisuna on kaikkien osapuolten yhtenevät näkemykset. Omistajien, sijoittajien, vuokranantajien, managerien ja asukkaiden intressien pitää olla linjassa, jolloin voidaan toimia #SpaceAsAService -mallin mukaisesti. Siinä omistajuudesta siirrytään tuotteiden ja palveluiden käyttöön muilla keinoin mm. yhdistäen eri osapuolten toimintoja ja kumppanuuksia.

Kiinteistöjen arvo on sen seurauksena verkostoissa ja ihmisen välisissä suhteissa. Malli keskittää kiinteistöt uudelleen ihmisten ympärille – unohtamatta ympäristöä ja tuottavuutta. #SpaceAsAService kannustaa kuluttamaan vähemmän mutta laadukkaammin, jolloin keskiöön nousee suhteiden omistajuus.

Avainsanat: kiinteistöjohtaminen, tilat palveluna

*****

Virpi Slotte toimii Kiinkon kehityspäällikkönä (R&D) mottonaan: Learning is a treasure which accompanies its owner everywhere.

 

 

Kirjoita kommentti