Huikeat 1300 koulutustilaisuutta ja 30 000 opiskelijaa - kolme vuosikymmentä Kiinkossa

03.09.2018, Aihe: Kiinteistöala / Kirjoittaja Pekka Holopainen

Toimialan koulutussuunnittelun konkari Pekka Holopainen jää eläkkeelle lokakuun alusta. Runsaat 1300 yksittäistä koulutustilaisuutta ja lähes 30 000 opiskelijaa ovat lukuja, jotka kuvaavat Pekan toimintaa Kiinkossa.

Lähes kolme vuosikymmentä kestänyt ura Kiinkossa erilaisissa koulutussuunnittelun, koulutuksen ja toimialan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä on loppusuoralla. Vastuualueeseeni on koko työuran ajan kuulunut taloushallinnon sekä kiinteistönvälityksen ja kiinteistöarvioinnin koulutussuunnittelusta ja toteutuksesta vastaaminen. Tämä on sisältänyt ajankohtaiskoulutukset ja tutkintotavoitteiset koulutukset sekä lukuisat yrityskohtaiset toteutukset. Lisäksi olen saanut olla mukana monissa kiinteistöliiketoiminnan, asumisen ja kiinteistöjuridiikan koulutuksen kehittämistehtävissä.

Työuran alkuvaiheessa Kiinteistöalan Koulutussäätiön statuksen virallistamiseen liittyvästä hankkeesta vastaaminen yhdessä rehtori Keijo Kaivannon kanssa oli mielenkiintoista aikaa. Selvitystyön jälkeen päädyimme hakemaan erikoisoppilaitoksen asemaa. Oppilaitosstatus saatiin vuonna 1992 ja tämä on ollut merkittävä askel toimialan koulutuksen ja toimialaa tukevien kehityshankkeiden mahdollistajana.

Kiinteistöarvioinnin auktorisointijärjestelmän kehittäminen 1990-luvun puolivälissä toi haasteita syvällisemmän arviointikoulutuksen käynnistämiselle. Nykyään AKA-valmennukset ja ajankohtaiseminaarit ovat arkipäivää Kiinkossa.

Toinen toistaan seuranneet taloushallinnon lainsäädäntö- ja menetelmämuutokset ovat tarkoittaneet lukuisia koulutussuunnitteluhaasteita. Yritysten taloushallinnosta vastaavan henkilöstön osaaminen on aina ollut korkealla tasolla ja osaamisen varmistaminen on nähty tärkeäksi. Taloushallinto nähdään nykyisin yhdeksi strategiseksi alueeksi ja on osa yritysten kilpailukykyä. Tämä kehitys on ollut koulutuksen suunnittelun eräs keskeinen lähtökohta.

Vuonna 2003 Kiinko sai opetushallinnolta toimeksiannon laatia Kiinteistönvälityksen ammattitutkinnon ensimmäiset perusteet yhteistyössä alan edustajien kanssa. Toimin tämän perusteita valmistelleen työryhmän puheenjohtajana. Perusteet tulivat voimaan vuonna 2005.

Kiinteistönvälittäjän työssä korostuu monialaosaajuuden vaatimus. Lainsäädännön hyvä tuntemus, asiakashallinta ja erityisesti myynnin ja markkinoinnin kohdentaminen uusien markkinointikanavien kautta ovat tämän päivän haasteita kiinteistönvälityksessä. Tähän kehitykseen on Kiinkossa vastattu uusilla ajankohtaisilla tuotteilla, joissa myös verkko-opiskelu on opetuksen yksi toteutusmuoto.

Kiinkon koulutukselle ominaista on runsas ajankohtaiskoulutustarjonta ja laaja-alaiset tutkintotavoitteiset ohjelmat. Nämä tukevat erinomaisesti toisiaan ja palvelevat molempien puolien koulutustuotteiden kehittämistä. Aktiivinen yhteydenpito asiakkaisiin, alan kehityshankkeiden ja lainsäädännön valmistelun seuranta sekä eri asiakassegmenttien liiketoimintalogiikan ymmärtäminen ovat keskiössä oppilaitoksen menestyksen taustalla. Tämä korostuu entisestään Kiinkon kaltaisen yhteen toimialaan keskittyvän kouluttajan tapauksessa – ilman substanssin hallintaa ei ole uskottavuutta ja toiminnan edellytyksiä.    

Voin hyvillä mielen todeta, että mielenkiintoinen työsarka on takana. Koulutuksen kehittämishaasteet, lukuisat asiakaskohtaamiset, monet mielenkiintoiset persoonat asiakaskunnassa, luennoitsijoissa ja työtovereissa ovat antaneet mielekästä sisältöä työlle.

Pekan kalasaalis

Pekka Holopainen jää eläkkeelle 1.10.2018. Hän on toiminut viimeksi liiketoimintajohtajana. Pekka viihtyy jatkossa entistä enemmän kesämökillään narraamassa Puruveden muikkuja ja ahvenia.

Kirjoita kommentti