Johtajaksi ei kasva yhdessä yössä

07/11/2017 / Kirjoittaja Jarno Tuimala

Johtaminen on asiantuntijalle vaikea laji.

Itsekin kipuilen joka päivä asiantuntijaroolin ja johtajuuden välillä. Kasvu insinööristä esimieheksi ja edelleen toimitusjohtajaksi on kivinen polku, missä vaikeinta on ollut poisoppia asiantuntijaroolista. Johtajuuteen työkaluja antaa luonnollisesti käytännön kokemus, tehdyt virheet ja saavutettu menestys. Olen käynyt myös muutamia johtamisen koulutusohjelmia, joista on ollut todella paljon hyötyä nykyisessä johtamistyössäni.

Menestyvän liiketoiminnan johtamisessa on useita huomioitavia tulokulmia. Asiakkaat, henkilöstö, sidosryhmät, taloudelliset tavoitteet, teknologiset mahdollisuudet, digitaalisuus, kansainvälistyminen, kilpailu, investoinnit... – on tehtävä paljon töitä ja ansaittava ehkä jopa ripaus onnea. Menestyvässä liiketoiminnassa johtaja on saanut aikaan riittävän määrän oikeansuuntaisia ratkaisuja, mitkä ovat mahdollistaneet hyvän menestymisen.

Yrityksen menestyksekkään liiketoiminnan avaimet ovat henkilöstön ja asiakkaiden käsissä. Asiakkaat viimekädessä päättävät, mitä ja kuinka paljon ostavat. Johtajalla taas on kaikki avaimet henkilöstön motivointiin, onnistumisen edellytysten synnyttämiseen ja saada syttymään palava halu tehdä parhaansa yrityksen menestyksen eteen. Huonolla johtamisella taas voidaan saada paljon negatiivista aikaiseksi. Luottamus, vastuun jakaminen, kunnioitus, kannustaminen, palkitseminen ja sitouttaminen ovat tämän päivän johtamisen peruskiviä. Johtajalla on oma ruutunsa onnistumisen edellytysten luojana. Hyvä esimies muistetaankin yleensä siitä, miten hän on auttanut muita onnistumaan.

Olemme Kiinkossa rakentaneet kiinteistö- ja rakennusalan johtamiskoulutuksia yhdessä Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun kanssa, tukemaan alamme osaajien kasvua asiantuntijoista menestyksekkäiksi johtajiksi. Marraskuussa alkava KiRa JOKO antaa käytännön eväitä ihmisten johtamiseen, esimiestyöhön, asiakastyöhön, viestintään ja strategiatyöhön. Jos olet vastuussa liiketoiminnoista, suosittelen lämpimästi JOKO -ohjelmaamme tukemaan omaa kasvuasi menestyvänä johtajana. Meillä voit suorittaa myös kaikille aloille soveltuvan Johtamisen erikoisammattitutkinnon, jossa käydään laaja-alaisesti organisaation johtamista lävitse sekä Lähiesimiestyön ammattitutkinnon, jolla vahvistetaan esimiesten osaamista. Ensi maaliskuussa toisen kerran käynnistyvä KiRa EMBA taas on erinomainen koulutusohjelma kokeneemmille johtajille, jotka hakevat liiketoimintaansa uusia näkökulmia kiinteistö- ja rakentamisalan viimeisistä suuntauksista. JOKO, JET ja EMBA ovat kiinteistöjohdon sertifikaattiin soveltuvia johtamisohjelmia, joista on laaja-alaista hyötyä alan toimijalle.

Valittavanasi on siis valtava määrä tukea, kannustusta ja ohjausta urapolullasi. Välillä tekee hyvää haastaa itsensä uuden oppimiseen ja kehittymiseen. Harva katuu elämässään opiskeluun käytettyjä tunteja.

Tutustu johtamisen koulutustarjontaan Kiinkossa

Kiinkolaiset

Jarno Tuimala

on Kiinkon toimitusjohtaja, jonka vapaa-aikanaan löytää kuntoilemasta, kalasta tai soittokeikalta.

Kirjoita kommentti