Kohti ympäristöystävällisempiä ratkaisuja

07.04.2022, Aihe: Green Office / Kirjoittaja Virpi Slotte

Työpaikoilla on lukemattomia mahdollisuuksia edistää kestävää kehitystä ja tehdä ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Näin myös Kiinkossa. Tämä on ilmennyt konkreettisesti, kun olemme sitoutuneet WWF:n ympäristöjärjestelmä Green Office mukaiseen toimintaan.

Alun perin toimistoille tarkoitettu ohjelma sopii hyvin myös oppilaitosmaailmaan, koska sekin on ympäristönä toimistomainen tietokoneineen, tulosteineen ja monine hybridiopetukseen tarvittavine laitteineen. Voimme vaikuttaa paljonkin siihen, miten kulutamme, kierrätämme ja hankimme uusia tuotteita ja laitteita.

Papereiden ja tulosteiden käyttö on vähentynyt selvästi työteon ja opiskelun siirryttyä enemmän verkon välityksellä tapahtuvaksi. Koulutusten etä- ja hybriditoteutukset ovat hyvänä esimerkkinä myös matkustustarpeen ja liikenteen päästöjen vähentämisestä. Samalla lisääntynyt valinnanvapaus on tuonut kuitenkin tarpeen huomioida osallistujien ilmoitukset paikan päälle tulosta. Sopivan kokoisten tilojen ja mahdollisien tarjoilujen arvioimiselle tämä on välttämätöntä ja aivan kaikille peruutusten ympäristövaikutukset ruokahävikkinä eivät tule mieleen. Tähän tarvitsemme tehokasta viestintää.

Osana arjen koulutustoimintaa

Kestävän kehityksen toimet eivät rajoitu pelkästään energian säästämiseen tai ruokahävikin vähentämiseen. Ympäristöasioiden tulee näkyä kaikkialla oppilaitoksen arjessa. Tämän vuoksi Kiinkon strategiset toimet kestävän kehityksen edistämiseksi linkitetäänkin osaksi oppilaitoksemme toimintajärjestelmää ja laadun kehittämistä. Näin ne tulevat osaksi toimintamme suunnittelua, organisointia, arviointia ja kehittämistä.

Vaikka Kiinkon koulutustoiminnan suoria, ylläpitotoiminnoista aiheutuvia ympäristövaikutuksia ei voida pitää yhtä merkittävinä kuin osaamisen kehittämisen kautta syntyviä epäsuoria myönteisiä vaikutuksia, niilläkin on selkeä vaikutus. Oppilaitoksen vastuullisuus- ja ympäristöasioiden huomioimisen merkitys näkyy Kiinkon imagon ja brändin kehittämiseen vaikuttamisessa.

Alan koulutusten, seminaarien ja muiden tilaisuuksien aiheina kestävät ja energiatehokkaat ratkaisut ovat olleet läsnä jo vuosia. Jatkuvasti kehittyvien uusien toimintatapojen ja oivallusten myötä tarjonta laajenee edelleen. Vastuullisuus on mukana niin tilaisuuksien suunnittelussa kuin toteutuksissa ja se välittyy osallistujille myös kouluttajien asenteista.

Samalla sen vaikutukset ulottuvat koko oppilaitoksen toimintakulttuuriin nivoutuen myös yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin. Se viestii sidosryhmille vastuullisesta asenteesta ja turvaa osaltaan oppilaitoksen toiminnan jatkuvuutta.

Esimerkkinä toimiminen Green Office

Ollakseen uskottava on oppilaitoksen itse toimittava niin kuin opettaa. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen edellyttää meiltä kaikilta valintojen ja vaihtoehtojen kriittistä tarkastelua. Ympäristövastuullisesti pyrimme huomioimaan arkitoiminnoissa kaikkia Green Officen teemojen mukaista toimintaa keskittyen erityisesti kolmeen teemaan, joita ovat viestintä ja henkilöstön sitouttaminen sekä materiaalien käyttö ja hankinnat.

Ruokailua ja ylläpitotoimintoja koskeviin päätöksiin emme voi Kiinkossa aina vaikuttaa suoraan. Selvitämme kuitenkin kestävien ratkaisujen mahdollisuutta yhteistyössä omistajien, palvelujen tuottajien ja tarjoavien kanssa. Liikkumisen osalta Kiinko sijainti raideliikenteen varrella on erittäin hyvä. Kierrätystä varten keräämme toimistopaperin, pahvin, ja biojätteet. Lisäksi meillä on kierrätysastiat toimiston SER- jätteille, sähkölaitteille, paristoille ja lampuille.

Oppilaitoksen henkilöstöä osallistamme eri tavoin. Sillä pyrimme luomaan edellytyksiä omakohtaiselle vastuunotolle, kestävien toimintatapojen tavoittelulle sekä oman toiminnan merkityksen ja vaikutusten ymmärtämiselle. Keskeisenä tekijänä on osaamisen kehittäminen.

VASKI-hankkeen myötä osaamista

Green Office sertifikaatin saaminen viime vuonna Malmin tiloihin synnytti tarpeen laajentaa toimintaa käsittämään myös AnnaK:n tilat. Kehitystyön pyörteissä olemme huomanneet, että tarvitsemme monien jo käytössä olevien keinojen lisäksi myös uusia tapoja parantaa vastuullisuus- ja ympäristöasioiden huomioimista. Siksi mukanaolo valtakunnallisessa ammatillisten oppilaitosten VASKI-hankkeessa on meille tervetullut mahdollisuus tehostaa toimiamme.

Opetushallituksen rahoittaman VASKI-ohjelmassa tuetaan Agenda 2030-tavoitteiden toteutumista sekä kestävän kädenjäljen vahvistamista. Hankkeen ydinasioina ovat vastuullisuuden ja kestävän kehityksen arkipäiväistäminen sekä yhteinen sanoittaminen. Tätä työstetään 61 oppilaitoksen voimin. Koska vastuullisuustyössä monet asiat vaikuttavat toisiinsa, verkostomainen toiminta sekä verkostoituminen muiden ammatillisten oppilaitosten hyödyttää kaikkia.  

Kiinko

*****

Virpi Slotte toimii Kiinkon kehityspäällikkönä (R&D) mottonaan: Learning is a treasure which accompanies its owner everywhere.

Kirjoita kommentti