Kaksi vuotta Green Officessa - mikä on muuttunut?

13.10.2023, Aihe: Green Office / Kirjoittaja Ada Ullström

Olemme sitoutuneet noudattamaan toimintaperiaatteita, joilla vaikutetaan tilojemme ja toimintamme ympäristökuormitukseen. Jatkossakin pienennämme tavoitteellisesti hiilijalanjälkeämme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti vastuullisempaan suuntaan. Vastuullisuus näkyy meillä laaja-alaisesti koulutustoiminnassamme, hankinnoissamme ja toimitiloissamme erityisesti materiaalien kierrätyksessä.
(Kiinkon Green Office -lupaus) 

Olemme olleet osa WWF:n Green Office -verkostoa kaksi vuotta. Malmin toimipisteemme liittyi verkostoon 2021 ja studiotila AnnaK 2022. On aika tarkastella miltä toimintamme näyttää Green Officen ilmastolaskurin tietojen valossa ja mihin suuntaan hiilipäästömme ovat liikkuneet. Tarkastelukautena on vuodet 2021 ja 2022, joista ensimmäinen oli vielä jykevästi koronavuosi ja jälkimmäinen murrosaikaa, jolloin toimistolla käyminen ja ihmisten tapaaminen alkoi jälleen kerran yleistyä. 

Kiinkon strategiaan kuuluu kiinteästi kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistäminen. Green Officeen liittyminen oli ensimmäisiä konkreettisia tekojamme, jotta voimme tavoitella hiilineutraaliutta. Tämä näkyy niin toimistomme arjessa, että koulutustoiminnassamme. Jatkamme tätä työtä myös muilla saroilla, esimerkiksi VASKI-hankkeeseen osallistumalla. Tarkemmin VASKI-hankkeesta täällä.

Green Officen ilmastolaskurin tiedot toimitiloistamme 

Tarkastellaan aluksi isoja linjoja. Kiinkon kokonaispäästöt nousivat vuosien 2021 ja 2022 välillä 3,44 tCO². Vuoden 2021 lähtötaso oli 41,85 tCO² ja 2022 päästömme olivat 45,29 tCO². Tätä selittää osittain korona-ajasta toipuminen, joka nosti toimitilojemme käyttöastetta ja näin myös kulutusta. Studio AnnaK:n lisääminen kokonaispäästöihin tapahtui myös vuonna 2022. On huomioitava, että ilmastolaskurin kertoimia tarkastetaan ja päivitetään vuosittain. Tämä saattaa vaikuttaa päästöjemme muutoksiin. 

Pystyimme kuitenkin laskemaan energiasta syntyviä päästöjä näiden kahden vuoden välillä, vaikkakin samaan aikaan energian käyttömme nousi.  Pandemian jälkeen Kiinkon liikkumisesta johtuvat päästöt lähes tuplaantuivat. Merkittävin osuus liikkumisen päästöistä johtuu lentomatkustuksesta. Olemme linjanneet, että lentomatkustus rajoittuu vain ulkomaanmatkoihin ja kotimaassa liikumme työn merkeissä julkisilla tai muuten vähähiilisesti. 

GO

Miten nämä luvut ovat kääntyneet teoiksi? 

Käyttöenergian osalta käytämme tuulivoimaa AnnaK:n tiloissa ja tulevissa uusissa toimitiloissamme valitsemme uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähkön. Mahdollisuuksien mukaan valitsemme myös ympäristöystävälliset kaukolämpö- ja vesiratkaisut. Uusien toimitilojemme valintakriteeristöä ohjaa kestävän kehityksen sekä vastuullisuuden huomioiminen. Haluamme olla alallamme suunnannäyttäjiä näissäkin asioissa. 

Vaikkakaan Green Office ei suoraan mittaa toimistomme käyttämää ruokaa, niin olemme kuitenkin tarttuneet heidän suosituksiinsa kala- ja kasvispainotteisen ruuan tarjoamisessa. Yksi merkittävimmistä teoista Kiinkossa kohti hiilineutraaliutta on tarjoilu. Tarjoilut nojaavat planetaarisesti kestävälle ruokavaihtoehdoille, eli tilaisuuksissamme tarjotaan mahdollisuuksien mukaan kala- ja kasvispainotteista ruokaa. Toimistomme välipala- ja kahvitarjoilussa varmistetaan, että käytössä on ympäristöystävällisiä tuotteita, kotimaisuutta unohtamatta. 

Kun haimme vuonna 2021 mukaan Green Officeen, toteutimme kokonaisvaltaisen jäteaineksen lajittelun ja kierrätysjärjestelmän Malmin toimistoomme. Kierrätämme kaiken minkä vain pystymme. Olemme jatkaneet samalla tiellä studiotila AnnaK:n osalta. AnnaK:ssa pyrimme myös vähentämään ruokahävikkiä, niin että ruokaa on sopivasti tarjolla ja kävijät voivat ottaa mukaansa ylijäämää. Kummassakin toimipisteessämme olemme luopuneet kertakäyttöastioista. 

Tavoitteena hiilineutraalius vuonna 2030  

Jatkamme toimintojemme rakentamista kohti hiilineutraaliutta vuosittaisilla tavoitteilla, joita työstämme sekä sisäisesti että Green Officen kanssa. Seuraamme tarkalla silmällä Green Officen tarjoamaa tietoa, joka osaltaan ohjaa meidän työtämme kohti hiilineutraaliutta.  

Asemamme kiinteistö- ja rakentamisalan huippukouluttajana mahdollistaa myös vihreän kädenjälkemme kasvattamisen. Suhtaudumme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden haasteiden ratkaisemiseen KiRa-alalla kunnianhimoisesti. Se näkyy rohkeutena uusimpaan tutkimustietoon vahvasti nojaavissa kouluttaja- ja koulutussisältövalinnoissamme. Toteutamme vuonna 2024 täysin uuden opintokokonaisuuden,  jonka rajauksen lähtökohta on kestävä kehitys ja vastuullisuus. Pidä siis silmällä Sustainability Kira-alalla -opintokokonaisuutta, joka julkaistaan vuoden vaihteessa. 

****

Ada Ullström on AV-tuottaja Kiinkossa, lisäksi tehtäväalueeseen kuuluu AnnaK:n tekninen tuki. Vapaa-ajalla Adan voi löytää soittamasta pianoa, tanssimasta tai uppoutuneena narratiiveihin pelien sekä kirjojen muodossa.

Kirjoita kommentti