GePaRDi Kiinkon käytävillä - tietosuojaa käytännönläheisesti

05/06/2018 / Kirjoittaja Juuso Henriksson

Harva on voinut välttää huomaamasta EU:n uutta tietosuoja-asetusta (GDPR), joka astui voimaan 25.5.2018. Kiinkossa aloitimme valmistautumisen hyvissä ajoin hankkimalla tietoa ja kouluttautumalla sisäisesti jo vuoden 2017 aikana. Kevään 2018 aikana toteutimme GDPR-projektin yhteistyössä Arter Oy:n kanssa saattaaksemme tietosuojaan liittyvät toimintamallimme ja dokumentaation asetuksen edellyttämälle tasolle.

Kiinko on itse kouluttanut GDPR-asioita kiinteistötoimialalla. Projektin myötä tietosuoja-asiat on tuotu työnteon arkeen myös Kiinkon omassa toiminnassa. Projektin työskentelyä on leimannut käytännönläheisyys, päämääränä opiskelijoidemme ja asiakkaidemme tietosuojasta huolehtiminen, jota luotettuna toimijana pidämme velvollisuutenamme asiakkaitamme kohtaan.

Toimintaamme on aiemminkin säännellyt mm. henkilötietolaki, joten GDPR ei ole tarkoittanut suurta muutosta henkilötietojen käsittelyyn. Uusi asetus kuitenkin selkeyttää edelleen eri osapuolten vastuita ja oikeuksia ja tuo henkilötietojen käsittelyyn läpinäkyvyyttä. Olemme käyttäneet asetukseen valmistautumisen mahdollisuutena toimintamme kehittämiseen johdonmukaistamalla toimintaamme ja yhtenäistämällä toimintatapojamme. Keskeiseksi tekijäksi tietosuojan toteuttamisessa onnistumiseksi olemme nähneet henkilökuntamme kouluttamisen ja tietosuojatietoisuuden nostamisen.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä Kiinkossa löydät tietosuojalausunnostamme.

gdpr-blogi_edited

Jani Mattsson, konsultti, Arter Oy
Juuso Henriksson, ICT-päällikkö, Kiinko

Juuso Henriksson toimii Kiinkossa ICT-päällikkönä ja tietosuojavastuullisena. Juusolla on yli 20-vuoden kokemus koulutusalalta ja laaja osaaminen verkkokoulutusratkaisuista ja -sisällöntuotannosta. 

Kirjoita kommentti